Bloeiend buitengebied

Bloeiend buitengebied

Drenthe is een prachtige provincie met mooie buitengebieden, maar een groot deel van het landschap is agrarisch en wordt steeds intensiever gebruikt. Dat heeft invloed op de planten en dieren die daar leven.

Gelukkig werken overheden en organisaties gezamenlijk aan vergroting van de biodiversiteit in het Drentse buitengebied. Op 29 november 2018 tekenden Drentse gemeenten, waterschappen en de provincie het afsprakenkader ‘Soortenrijk Drenthe – Samenwerken aan natuurvriendelijke bermen en oevers’. Een groot aantal maatschappelijke organisaties heeft de ondersteuningsverklaring ondertekend. In het afsprakenkader spreken de gemeenten, waterschappen en provincie af om via ecologisch beheer bloeiende, soortenrijke bermen en oevers te realiseren. Zo ontstaat een goede leefomgeving voor boerenlandvlinders, bijen en andere insecten.

 

Lees hier het Afsprakenkader Soortenrijk Drenthe:

Soortenrijk Drenthe