Home

Voor een soortenrijk Drenthe

Welkom bij Heel Drenthe Zoemt

Heel Drenthe Zoemt is hét platform voor biodiversiteit in de bermen en het boerenland van Drenthe. Door kennis te delen en te inspireren tot ecologisch beheer willen we de biodiversiteit behouden en vergroten. Zodat heel Drenthe ‘zoemt’ van de verschillende soorten flora en fauna.

Subsidie Groene Bewonersinitiatieven

Zou jij graag een berm inzaaien met inheemse bijen- en vlinderplanten, een slootkant vergroenen of een bijenhotel neerzetten? Dan is de subsidie Groene Bewonersinitiatieven Drenthe misschien wat voor jou. De provincie Drenthe heeft deze subsidie beschikbaar gesteld voor initiatieven van Drentse inwoners, die gezamenlijk een plan indienen om de eigen omgeving groener te maken. Het doel hiervan is dat de biodiversiteit toeneemt. Het gaat om plannen die het openbaar groen verbeteren en een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Wil je meer weten?

Lees hier meer over de subsidie Groene Bewonersinitiatieven Drenthe

Bermbeheer in beeld

De provincie, waterschappen en gemeenten in Drenthe hebben afgesproken om hun bermen en oevers ecologisch te gaan beheren. Op de bermenkaart is van elke berm in Drenthe te zien hoe deze door de provincie, de gemeente of het waterschap wordt beheerd.

Bekijk de kaart hier

Maak kennis met onze natuurspotters:

Wil je meer Drents natuurnieuws? Volg dan het natuurplatform ROEG! dat we samen met andere Drentse natuurorganisaties, de provincie en RTV Drenthe maken:

Ga naar ROEG!