Ecologisch bermbeheer

Ecologisch beheer

Als bermen op de traditionele manier beheerd worden, ziet dat er als volgt uit: de berm wordt gemaaid en het maaisel blijft in de berm liggen. We noemen dit klepelen. Hierbij komen planten niet in bloei en daardoor ontstaat een soortenarme berm. Een gemiste kans. Voor het realiseren van bloeiende, soortenrijke bermen is ecologisch bermbeheer essentieel. En dat hoeft niet eens enorm ingewikkeld te zijn.

Wat is ecologisch bermbeheer?

  1. Bij ecologisch bermbeheer is het belangrijk dat er altijd een deel (minimaal 15%) niet wordt gemaaid. Op deze manier blijft het ongemaaide deel een plek voor voedsel, beschutting en overwintering voor bijen, vlinders en andere dieren.
  2. Het maaisel moet vervolgens een paar dagen blijven liggen. Zo kan het zaad op de grond vallen.
  3. Tenslotte is het van belang dat het overgebleven maaisel wordt afgevoerd. Op deze manier verschraalt de bodem. Waarom dat goed is? Veel inheemse planten groeien beter op een voedselarme bodem.

Benneveld: inspiratie

In Benneveld beheren ze de bermen sinds 2017 op ecologische wijze. Bermen worden gemaaid en het maaisel wordt afgevoerd, waardoor de bermen verschralen en er verschillende planten en bloemensoorten groeien. En dat trekt bijen, vlinders en andere insecten aan. Kortom, een bloeiend Benneveld. Bekijk hier hoe dat eruit ziet.

 

 

Draaiboek bewonersinitiatieven

Samen met buurtbewoners zorgen voor bloemrijke bermen, kleurige groenstroken en slootkanten en deze op ecologische wijze beheren. Het is goed voor planten en dieren, aantrekkelijk om te zien en leuk om samen te realiseren. Maar waar begin je? Provincie Drenthe heeft een draaiboek beschikbaar gesteld, dat als praktische handleiding gebruikt kan worden. Het beknopte draaiboek helpt startende initiatieven op weg.

Monitoring

Om te kunnen leren of het gevoerde beheer inderdaad leidt tot bloeiende, soortenrijke bermen dient de effecten van het beheer op de vegetatie en bijvoorbeeld dagvlinders gemeten te worden. De werkgroep Monitoring van het Bermberaad heeft hiervoor een voorstel uitgewerkt.

Drents bermbeheer in beeld

De provincie, waterschappen en gemeenten in Drenthe hebben afgesproken om hun bermen en oevers ecologisch te gaan beheren. Op de bermenkaart is van elke berm in Drenthe te zien hoe deze door de provincie, de gemeente of het waterschap wordt beheerd.

Bekijk de kaart hier

Meer weten over ecologisch bermbeheer?

Lees deze folder