Bermscouts

Bermscouts

Samen tellen van b(l)oeiende planten in de berm in eigen buurt!

Het project Bermscouts biedt Drentse bewoners- en vrijwilligersgroepen de kans om kennis op te doen over bermplanten en monitoring van bermen. Ook is er aandacht voor het herkennen en tellen van insecten in de berm, waaronder dagvlinders.

Drentse berminitiatieven

Bewoners- en vrijwilligersgroepen dragen in groeiende mate bij aan het ecologische beheer van bermen in Drenthe. Bermen worden geadopteerd, ingezaaid en soms ook gemaaid door lokale initiatiefgroepen in samenspraak met de grondeigenaar. Niet altijd is binnen initiatiefgroepen kennis in huis om de bloei en groei van bermplanten structureel in beeld te brengen en daarmee de effecten van het ecologische maaibeheer op de plantengroei te monitoren. Het project Bermscouts brengt daar verandering in en biedt mogelijkheden voor berminitiatieven!

Verspreiding Drentse icoon- en aandachtsoorten bermen 

Op initiatief van de provincie werken allerlei partners in Drenthe vanuit het ‘Bermberaad’ aan het (stimuleren van) ecologisch beheer van bermen, taluds en overhoeken. Binnen het Bermberaad is een overzicht gemaakt van icoon- en aandachtsoorten die kenmerkend zijn voor de Drentse bermen en die baat hebben bij maatwerk in beheer.

Bermiconen zijn aansprekende Drentse soorten. Ze zijn zeldzaam en worden in hun voortbestaan bedreigd of hebben baat bij maatwerk in beheer. Aandachtsoorten zijn soorten die een wijdere verspreiding hebben dan bermiconen én een belangrijke indicatiewaarde voor de beheerkwaliteit van de berm hebben. 

Voor een aantal Drentse gemeenten zijn kaarten gemaakt waarop de verspreiding van icoon- en aandachtsoorten binnen de gemeente zijn weergegeven. 

 

Meer informatie

Drentse berminitiatieven die behoefte hebben aan ondersteuning bij de monitoring van bermen kunnen contact opnemen met Edwin Dijkhuis van FLORON via dijkhuis@floron.nl of Stefan Pronk van Landschapsbeheer Drenthe via s.pronk@lbdrenthe.nl / 06-50744116.

Praktische handvatten over goed ecologische bermbeheer nodig?
Download dan hier de Veldgids Ecologisch Bermbeheer
 

Veiligheid
Landschapsbeheer Drenthe kan eventueel veiligheidshesjes in bruikleen geven.
Neem hiervoor contact op met Landschapsbeheer Drenthe
 

 

Partners


Het project bermscouts wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Drenthe.