Gedeputeerde Henk Jumelet

Henk Jumelet ambassadeur van het oranje zandoogje

In november 2017 is gedeputeerde Henk Jumelet tijdens de manifestatie Heel Drenthe Zoemt ambassadeur geworden voor het oranje zandoogje. Daarbij heeft hij aangegeven dat hij zich graag sterk wil maken voor deze karakteristieke boerenlandvlinder.

Om hem daarbij de helpende hand te bieden hebben de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe in september 2018 in Weerdinge een natuurwerkplaats over het oranje zandoogje georganiseerd. Tijdens deze middag zijn samen met de gemeente Emmen, provincie, betrokken bewoners en natuurorganisaties concrete adviezen geformuleerd. Daarmee kan de gemeente Emmen samen met inwoners en boeren aan de slag. Maar ook voor andere gemeenten en de provincie is de opbrengst van de natuurwerkplaats relevant.

In het agrarisch gebied van Drenthe laat het oranje zandoogje een alarmerende achteruitgang zien. Oorzaak is het feit dat bermen en graslanden de afgelopen jaren minder bloemrijk zijn geworden en houtwallen en struiken zijn verdwenen. Het advies is daarom om bermen en graslanden meer gefaseerd te maaien en het maaisel af te voeren. Daardoor kunnen weer bloemrijke bermen en graslanden tot ontwikkeling komen. Die bieden niet alleen voedsel voor het oranje zandoogje, maar ook voor andere boerenlandvlinders, bijen en insecten.

Het Advies Oranje zandoogje gemeente Emmen is hier te downloaden.