Statenlid Henk Nijmeijer

Henk Nijmeijer ambassadeur van de patrijs

Er is veel animo om samen te werken aan de versterking van de natuur van het Drentse platteland. Dit bleek tijdens de goed bezochte manifestatie Heel Drenthe Zoemt. Er waren ruim 120 bestuurders en ambtenaren van de provincie, gemeenten en waterschappen, vertegenwoordigers van de landbouw en van natuurorganisaties aanwezig. Tijdens deze dag zijn maarliefst drie bestuurders ambassadeur geworden van een boerenlandsoort…

Gedeputeerde Henk Jumelet gaat zich sterk maken voor het oranje zandoogje, een voor Drenthe karakteristieke boerenlandvlinder. Groen Links-Statenlid Henk Nijmeijer treedt op als ambassadeur voor de patrijs, een akkervogel en SP-Statenlid Ko Vester voor het grasklokje. Drie soorten die als graadmeters voor onze Drentse boerenlandnatuur kunnen functioneren. De provincie werkt de -eerder dit jaar aangenomen- motie ‘Boerenlandvlinders’ om tot een praktisch programma ter versterking van de natuur op het platteland.

Heel Drenthe Zoemt

We hebben ook alle gemeenten uitgenodigd om ambassadeur te worden van een boerenlandsoort. Hoe meer enthousiaste ambassadeurs in Drenthe, hoe groter de aandacht voor de noodzakelijke versterking van biodiversiteit op het Drentse platteland.