Albert van Burgsteden uit Een

18 december 2018

Naam: Albert van Burgsteden
Bedrijf: Melkveehouderij en agrarische taxaties en bemiddeling
Locatie: Vennootsweg 8, 9342 TE Een

Albert van Burgsteden heeft samen met zijn vrouw Ellen en zoon Jan Jort een melkveebedrijf met ca. 140 melkkoeien. Hij heeft 70 hectare grond in eigendom rondom de boerderij en pacht 50 hectare beekdalgronden van Natuurmonumenten. Het beekdal heeft dubbel nut: Albert weidt er het jongvee én het levert wintervoer. Om de weidevogels een handje te helpen maait Albert van Burgsteden gefaseerd via mozaïekbeheer. Nieuwsgierig geworden naar hun bedrijf? Bekijk het filmpje!