Boerenlandvlinders

31 juli 2017

De afgelopen 3 weken waren Corrie en ik in Frankrijk met vakantie. We waren in de Creuse, niet eens een stukje Frankrijk met de meeste diversiteit aan planten en vlinders, maar het maakt je niettemin weemoedig. Stel je voor: Je loopt langs rustige wegjes kronkelend door een heuvelachtig land met bermen, die ondanks het feit dat ze onbarmhartig gemaaid worden in deze tijd, genoeg bloemrijke plekjes hebben om voedsel te bieden aan talloze insecten…

‘Frans tuinieren’

Die zijn er dan ook: voor je uit vliegen steeds vlinders op: tientallen Bruine zandoogjes en zonder overdrijving honderden Oranje zandoogjes. Veel bouwland en weilanden in Frankrijk worden ook steeds intensiever gebruikt, maar je kunt zien dat wanneer er maar voldoende bloemrijke plekken zijn, de insecten voldoende voedsel kunnen vinden. Dat is het verschil met Nederland, waar op bijna elk stuk grond maar 1 soort gewas staat; gras of een landbouwproduct en ook de bermen zijn veel te bloemarm. In de weilanden in dit deel van Frankrijk zijn vaak nog vrij veel bloemen. Vooral wanneer er veel soorten staan zoals Vertakte leeuwentand, Knoopkruid, Luzerne en klaversoorten, wemelt het al snel van bijen  en vlinders. Naast de zandoogjes zie je Zwartsprietdikkopjes, Dambordjes, Oranje luzernevlinders, Kleine vuurvlinders en allerlei soorten parelmoervlinders en nu en dan schoonheden als Koninginnepages en Kolibrievlinders. Ook hommels en bijen zijn er in overvloed.

Laat ze zoemen…

Maakt dat mij dan somber? Nee, ik realiseer mij dat, wanneer we de dingen maar een beetje anders doen, de natuur met haar onvoorstelbare veerkracht ook bij ons een omslag kan maken. Werken samen met gemeenten aan bloemrijke bermen, wat meer en bredere natuurlijke bloemrijke randen langs de agrarische percelen, bloemrijke waterkanten die gefaseerd gemaaid worden door het waterschap, tuinen met bloemen in plaats van stenen, het helpt allemaal om meer voedsel te bieden aan insecten, die in ruil daarvoor de o zo noodzakelijke bestuiving van veel gewassen voor hun rekening nemen. Ik kreeg van Hero Moorlag een mooie foto van 2 parende Oranje zandoogjes. Mooi om mee af te sluiten, want ze zijn er nog steeds en ze zijn zelfs veelvuldig te zien in natuurgebieden als het Dwingelderveld, maar ze horen gewoon overal thuis, in uw tuin, bij u om de hoek en in elk hoekje van Drenthe. Laat ze maar zoemen!

Foto: Hero Moorlag
Oranje zandoogje – Joop Verburg