Dagvlinders in september

14 september 2017

“Een wolk van dansende juweeltjes boven de Vlindertuin”: een droombeeld! Terugkijkend op het vlinderseizoen tot nu, constateer ik dat het over het algemeen met de dagvlinders in totaal iets beter is dan 2016. Wel is te merken dat het vooral met de typische boerenlandvlinders in onze omgeving heel matig tot slecht is gegaan. Koevinkjes, Oranje zandoogjes en Bruine zandoogjes waren in de Vlindertuin en in de directe (veelal agrarische) omgeving bedroevend weinig te zien.

Bloemrijke bermen?

Icarusblauwtje op de Blauwe knoop

Het is ook geen wonder wanneer je naar de bermen kijkt. Dat is eigenlijk ook geen geschikt vlindergebied meer. Gelukkig zijn er hier en daar hoopvolle momenten geweest in de natuurgebieden. Een bezoek aan de Takkenhoogte leverde in een paar uur tijd meer dan 50 Hooibeestjes op en in de wat schralere gebiedjes rond het dorp Zuidwolde was dikwijls een aantal Icarusblauwtjes te bewonderen. Mooi is daar ook te zien dat nu in september de Kleine vuurvlinders in behoorlijke aantallen rondvliegen en bloemen bezoeken. Vooral de bloei van de Blauwe knoop –in Drenthe helaas sterk achteruit gegaan- heeft grote aantrekkingskracht op deze soorten.

Vliegende Landkaartjes…

Een ander bijzonder fenomeen is dat de Landkaartjes een derde generatie hebben. Prachtige verse, helder en diepdonker gekleurde exemplarenvliegen nu rond. Atalanta’s zijn er ook nog wel in hun contrasterend kleed van diepdonkerbruin en de knal-oranje band aan de vleugelspits. Maar de Kleine vos heeft het helaas ook dit jaar bijna volledig laten afweten. Dat is des te bedroevender wanneer we terugdenken aan de vele rupsen die op de Brandnetels in de Vlindertuin en elders zaten. Ik hoop maar dat ze toch uitgeslopen zijn en inmiddels wellicht al een vroege overwinteringsperiode zijn begonnen. Elke keer maar hopen dat het volgend jaar beter wordt, maar we zullen wel wat moeten doen om te helpen – we weten onderhand toch ook wel hoe…

…en zeldzame soorten in Zuidwolde

Het grootste geluk leverde de Sleedoornpage op. Die is de afgelopen tijd op veel meer verschillende plekken in Zuidwolde gezien dan de laatste jaren. Vanaf begin augustus tot nu (begin september) aan toe kon je op verschillende plekken aan de dorpsrand op  de Guldenroede de Sleedoornpage tegenkomen. Heerlijk dat zo’n zeldzame soort je zomer toch een beetje goed kan maken.

Sleedoornpage op de Guldenroede in Zuidwolde