Heel de Klimop zoemt in de herfst

27 november 2019

Heel de Klimop zoemt in de herfst

Door Natuurspotter Joop Verburg

“Klimop” is niet de uitdaging om hoger op te komen in het leven. Liever zou ik dan de aansporing “leef” of “verdiep” horen, maar er is geen plant die zo heet. Klimop is wèl een plant en een uitzonderlijk late bloeier. Nog ruim nadat de herfstasters gaan bloeien, komt halverwege oktober de Klimop in bloei. Wij hebben in de berkenboom achter het huis een hoog opgegroeide Klimop staan. Wanneer wij in de bloeitijd de achterdeur opendoen, valt de zoete geur over je heen. Kennelijk trekt dat ook veel insecten aan, want wanneer je de oren open hebt, kun je de hele Klimop ook horen zoemen. Bij elke bloemtros zoeken insecten naar nectar en stuifmeel.

Kleine insecten tussen de bloemtrossen

Klimopbij

De Honingbijen hebben zware klompjes stuifmeel aan de poten en wespen, zweefvliegen, dagvlinders en allerlei superkleine andere insectjes zitten op en tussen de bloemtrosjes om nectar op te zuigen. Er is zelfs een wilde bijensoort die gespecialiseerd is op de Klimop. Hij vliegt pas laat in het jaar en komt pas in september tevoorschijn. Hij heet natuurlijk Klimopbij. In Drenthe is die nog heel zeldzaam, maar met alle veranderingen in het klimaat zullen we de Klimopbij hier ook wel vaker kunnen vinden.

 

Klimopbij op Klimop

 

Honingbij bij de Klimop

 

Zweefvlieg drinkt nectar

 

Op jacht

Het is leuk om te weten dat je ook ’s nachts de Klimop kunt bekijken. Met een felle zaklantaarn kun je naar de bloemtrossen kijken en zien dat ook nachtvlinders van de Klimop gebruik maken om voedsel te vinden. Herfstsoorten als de Bosbesuil, de Wachtervlinder en de herfstuilen kun je dan zo maar vinden. Wanneer je dan ook nog weet dat het Boomblauwtje, – een kleine dagvlinder- eitjes op de knoppen van de Klimop legt en dat de rupsen daarvan leven, begrijp je hoe waardevol Klimop is.

Boomblauwtje in de zomer
Eitje van Boomblauwtje op de knoppen van de Klimop

 

Ook een zoemende Klimop?

Wat belangrijk is, is dat de Klimop bloeit op overjarige uitlopers. Dat betekent dat je omwille van de bloei, de Klimop weinig moet snoeien. Wanneer je direct bloeiende struiken in je tuin wilt hebben, kun je een bloeiende tak van de Klimop op water zetten en er wortels aan laten komen. Daarna kun je die in de tuin zetten en zal het een min of meer bolvormige struik worden die al vanaf het eerste jaar gaat bloeien en niet zoals anders eerst de hele omgeving wil bedekken. Gun de Klimop die zich wel gewoon vestigt, de ruimte om een boom in te klimmen. Dan vormt hij op den duur een overdadig rijke bron van voedsel voor allerlei dieren op een moment dat er weinig anders is. Ook wanneer de Klimop tot hoog in een boom klimt is hij niet schadelijk, want hij zuigt geen voedsel uit de boom en knelt hem niet af. Dat zijn wijdverbreide misverstanden. Hij hecht zich er alleen aan om omhoog te komen. Mooi laten zitten en genieten dus van dat hele natuurlijke samenspel. Laat heel de Klimop zoemen!

Bruine herstuil op nectarjacht
wachtervlinder

Joop Verburg

Natuurvereniging Zuidwolde