Orchideeën vertegenwoordigen Drentse topnatuur

21 april 2020

Orchideeën vertegenwoordigen Drentse topnatuur

Door Natuurspotter Hero Moorlag

De coronacrisis speelt veel mensen parten. Talloze vergaderingen, bijeenkomsten, lezingen en excursies moesten noodgedwongen worden afgezegd. Ook de presentatie van “Kleine orchideeëngids voor boven de grote rivieren” van Hans Dekker op 27 maart in Bezoekerscentrum Dwingelderveld. Esther Langelo van Uitgeverij Van Gorcum had de uitnodigingen verstuurd. Op het programma stond een lezing van Hans Dekker over orchideeën en natuurherstel. Alex Datema van BoerenNatuur zou spreken over “Boeren met biodiversteit”. Een ecoloog van Floron in Leiden was uitgenodigd om te vertellen over orchideeën als indicatoren van topnatuur. De eerste exemplaren van het boekje zouden worden uitgereikt aan gedeputeerde Henk Jumelet, veehouder Alex Datema, directeur van Floron Rob van Westrienen en schaapherder van het Dwingelderveld Johan Coelingh. Het boekje werd gedrukt, maar de presentatie ging niet door. Corona!

Foto 1: Welriekende nachtorchis bij Hoogeveen. Hero Moorlag

Slechts 16×12 centimeter, maar wat een mooi gidsje. Hard kaft dat niet in je binnenzak kreukt, korte bondige teksten bij de soorten orchideeën en schitterende foto’s. Hans Dekker presenteerde samen met Karel Kreutz in 2000 het boek De Orchideeën van Nederland, grootformaat, een pil van meer dan 500 pagina’s, niet mee te nemen in het veld. Ook de foto’s zijn in dit standaardwerk in grootformaat afgedrukt. En nu ligt in de boekhandel het bijzonder aardige gidsje over alle orchideeën van boven de grote rivieren. Orchideeën langs de Drentse Aa, het Oude Diep, op natte heidevelden en in bossen: brede orchis, gevlekte orchis, gevlekte rietorchis, moeraswespenorchis, brede wespenorchis, welriekende nachtorchis, dennenorchis en in het kielzog van al die orchideeën andere wilde planten, zoals grote ratelaar en parnassia.

Foto 2: Brede orchis in de Kiersche Wijde. Hero Moorlag
Foto 3: Moeraswespenorchis in Nationaal Park Lauwersoog. Hero Moorlag

Gezondheid en economie

Het is gemakkelijker de link te leggen tussen natuur en gezondheid dan tussen natuur en economie. Veel groen, bomen en struiken, bloeiende bloemen, geuren in de natuur, vlinders, libellen en vogels geven rust in het jachtige bestaan. Elke dag een stevige wandeling in de natuur draagt bij aan je gezondheid, ook in coronatijd. Maar natuur en economie, dat is toch water en vuur. Nee, zeggen Jan Paul van Soest en Martijn Blom in hun boek Natuur ís Economie. Wereldwijd delft de natuur het onderspit, want sluipenderwijs verdwijnen door economische belangen wilde planten en diersoorten in rap tempo. Je kunt natuur en economie niet los van elkaar zien. Het spreekt voor zich dat natuur economische waarde heeft als je let op toerisme. Maar natuur heeft ook maatschappelijke waarde (volksgezondheid) en draagt bij aan onze welvaart. En natuur heeft een intrinsieke waarde, de natuur is waardevol van zichzelf. Hans Dekker wil ondermeer door zijn orchideeëngidsje bijdragen aan de ontwikkeling van draagvlak voor het behoud van natuurgebieden. Dekker: “Zeker in deze tijd van klimaatverandering en de stikstofdiscussie is positieve aandacht voor onze natuurlijke omgeving broodnodig”. De orchideeëngids levert daartoe een bescheiden bijdrage.