Schiet het edelhert niet af, over een petitie

25 november 2020

Schiet het edelhert niet af, over een petitie

Door Natuurspotter Jan van Ginkel

In de regionale krant van 23 november jl. lazen wij over de petitie om het op het Hijkerveld zwervende edelhert niet beleidsmatig af te schieten. Bij onze adhesiebetuiging hebben wij opgemerkt dat het gewenst is dat IVN zich ook uitspreekt tegen het nulbeleid van de provincie voor de everzwijnen.

We denken even terug aan de soap die zich vrij recent heeft afgespeeld over de rotte in het Vorrelveen. Wie a zegt moet ook b zeggen. Een idealistische organisatie kan haar standpunt niet laten afhangen van het al dan niet consistent overheidsbeleid. Dat zwijnen wel economische schade aanrichten en het betreffende hert niet zou dan ook geen argument moeten zijn van een instelling voor natuureducatie. Wij zien de schade door zwijnen als zeer relatief in vergelijking met het verlies aan opbrengst door de wijze van oogsten van bijvoorbeeld mais en aardappelen. Er blijven tonnen aan oogstresten op de akkers liggen. (Overigens profiteren het wild en de trekvogels daarvan.)

Het is onder meer aan IVN om een dergelijke dubbele moraal voor het voetlicht te brengen: educatie ten gunste van wilde dieren -zeker voor de van oudsher inheemse soorten die onze terreinen bevolken. We nodigen deze dieren immers zelf uit doordat er – door onze eigen manier van leven – voedsel genoeg voor handen is.

Onze wens voor alle natuurorganisaties in 2021 luidt: Hou ook bij controversiële zaken je rug recht ten behoeve van de natuur. Adeldom verplicht!

Om oplossingsgericht mee te denken stellen wij de inrichting van voedselbuffers rond de bossen voor, een parallel met waterbuffers rond de hoogvenen. Daarbij zal wellicht een zekere regulatie van de populatie wenselijk zijn indien wolf, goudjakhals (welja) en vos hierin tekort schieten. Met herten en zwijnen in het revier zullen onze bossen sneller een grotere diversiteit in flora en fauna ontwikkelen. Om maar niet te spreken van de recreatieve, lees financiële waarde, iets wat ik gaarne overlaat aan de natuureconomisten. Maar mooi toch, zo’n damhert?