Tuinvogelen

14 april 2020

Tuinvogelen…

Door Natuurspotter Christiaan Teule

Thuiswerken aan de keukentafel in Coronatijd. Veel binnen, weinig buiten en een chronisch concentratieprobleem. Het is net als vroeger op de lagere school: Fysiek aanwezig maar de ogen meestal gericht op de lonkende verten buiten. Sorry baas.

Tuinvogelen dan maar… Ik heb nooit zo veel op de vogels in en om de tuin gelet als afgelopen weken. Iedere dag wel een vogelsoort of 20 op en rond de tuin. Meer zelfs als ook de overtrekkers meetellen. Met dit weekend de eerste zwaluw en zwartkop van het seizoen. En natuurlijk met pa en ma merel. Al een week met wormen, rupsen en besjes in de weer voor de jongen op de schutting. Pa altijd via de krent, ma vanuit de dekking van de laurier.

Merel vrouw

 

Merel man
De bessen op een rij in de snavel

 

Eindelijk kunnen wij de beschermheld spelen voor de mereljonkies en de poes op gezette tijden van de schutting schoppen.  Dat laatste om te voorkomen dat zij haar aan de tuinbank geslepen nageltjes in de wijd opengesperde merel bekjes zet, zoals afgelopen jaren stelselmatig gebeurde… Afijn, dat thuiszitten is dus wel ergens goed voor..

Maar toch… Hoe meer tuin ik zie hoe harder de verte lonkt. ’t Is wat…

Weeklijstje vogels:

Rond of in de tuin: Huismus/ Spreeuw/ Roodborst/ winterkoning/ Gaai/ Heggenmus/ Zwartkop/ Merel/ koperwiek/ Houtduif/ witte kwikstaart/ zwarte roodstaart/Ekster/Pimpelmees /Koolmees / boomkruiper/ boomklever/ Tjiftjaf/Vink/goudvink/appelvink/groenling/ geelgors

Overvliegend: Havik/ buizerd/ aalscholver/ graspieper/ kneu/ kleine mantelmeeuw/bruine kiekendief/boerenzwaluw