Bermbeheer in Drenthe

Bermbeheer in Drenthe

Voor het realiseren van bloeiende, soortenrijke bermen is ecologisch beheer essentieel. In de infographics hieronder zie je de actuele stand van zaken van het bermbeheer. Je ziet welk deel van de bermen door gemeente, waterschap of provincie ecologisch worden beheerd (donkergroen). Bij een deel van de bermen is er nog sprake van traditioneel beheer (oranje) of is het ecologisch beheer nog niet optimaal (lichtgroen).

Ook laat de infographic zien of bermen wel of niet gefaseerd worden beheerd en of de bermen wel of niet worden gemonitord. Bij gefaseerd beheer wordt niet alles tegelijk gemaaid, wat van belang is voor bijen, vlinders en andere dieren. Door te monitoren is zichtbaar of het beheer daadwerkelijk tot meer biodiversiteit leidt.