Aaldrik

De natuurlijke wereld is voor mij een dagelijkse bron van plezier. Al vanaf jongs af aan ben ik het liefste buiten en kijk ik vooral uit naar dieren met een vacht of veren. Ik ben opgegroeid aan de kust van Groningen en heb daardoor een stevige band met de zilte natuur gekregen. Later raakte ik erg onder de indruk van ruige berglandschappen. Tegenwoordig ben ik vooral veel in bosrijke streken van Drenthe te vinden.

Na mijn studies natuurbeheer & milieucommunicatie werkte ik onder meer bij de Stichting het Groninger Landschap en in de journalistiek. Nog steeds schrijf ik graag voor allerlei media over natuur. In het dagelijks leven werk ik bij Staatsbosbeheer. De afgelopen tien jaar als boswachter in de Kop van Drenthe en nu als provinciaal adviseur. Ik hou me onder meer bezig met onderwerpen als groot wild en natuurlijke landschappen. Zo’n twintig jaar geleden raakte ik in de ban van het zoeken naar diersporen.

Op een reis in Oost- Polen wees een gids me de sporen van een wolf, das en edelhert en dat op nog geen tien vierkante meter. Niet veel later ging ik als boswachter van Staatsbosbeheer eens mee met een dierspoorexcursie van Annemarie van Diepenbeek en zij wakkerde het vuurtje echt aan. Vanaf dat moment is het zoeken naar, interpreteren van en vertellen over diersporen niet meer weg te denken uit mijn dagelijkse leven. Ik heb gemerkt dat het kunnen herkennen en interpreteren van sporen vooral bij de zoogdieren een onmisbare vaardigheid is geworden bij inventarisatie en monitoring. Zelf kijk ik onder meer intensief naar het voorkomen en de ecologie van das, vos, ree, otter en boommarter en andere marterachtigen. In de vogelwereld hebben raaf, bosuil en grauwe klauwier mijn bijzondere interesse.

Lees mijn blogs

Twee raeven en een curhoen In mijn ‘onderzoek’ naar de historische aanwezigheid van de raaf in Drenthe, stuitte ik op een curieus stukje proza dat is geschreven in 1863. Het is van de hand van de toen zestienjarige Abel Eppo van Bolhuis die per koets van Groningen naar ’t Loo reisde (en weer terug). Op de eindeloze heide, in de
‘Hier heel zeldzaam…’ Wie wat bewaart, die heeft wat. Het is een gevleugelde uitdrukking die vaak door notoire verzamelaars wordt gebruikt. Het is dan meestal een legitimatie voor een wat uit de hand gelopen hobby. Ik snap die behoudzucht wel, want als ‘amateur natuurhistoricus’ word ik heel enthousiast als er in archieven van bijvoorbeeld een natuurvereniging iets bijzonders
In de ban van bijen Als natuurvorser kun je je leven wijden aan het bestuderen van een soortgroep (vogels), familie (kraaiachtigen) of zelfs aan een enkele soort (de raaf). Je raakt nooit uitgekeken of uitgeleerd. Als zoogdierfan en vogelaar heb ik mijn handen nu ook meer dan vol, maar het laatste jaar raak ik steeds meer in de ban van
Het konijn: steeds minder gewoon Toen ze nog heel algemeen waren, haalde je er je neus voorop. En nu ze wat minder algemeen zijn geworden, loop je er nog steeds gemakkelijk aan voorbij: wilde konijnen. Hoe onterecht, want naast dat het gewoon prachtige dieren zijn, houden ze er ook nog eens een intrigerend leven op na. Van konijnen herinner ik
Verloren woord: ortolaan Vorige week hoorde ik de geelgorzen weer voorzichtig zingen. Niet zo gek, de temperatuur was volgens het metertje in mijn auto opgelopen tot 17 graden. Zijn liedje, dat vaak geassocieerd wordt met de eerste noten van de beroemde Vijfde symfonie van Beethoven, klinkt mij in altijd als muziek in de oren: voorjaar in aantocht. Ti-Ti-Ti-Tieeee…
De bunzing - oude liefde roest niet De eerste bunzing die ik zag, zat vast gespietst aan een riek. Het moet ergens midden jaren tachtig zijn geweest. De boer waar ik na schooltijd hielp bij het koeien melken, had een hekel aan alle dieren met scherpe tanden omdat ze zijn kippen roofden. Voor mij was dat macabere moment juist het begin van
Boerenzwaluwen , ruimtereizigers op aarde Hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma vroeg zich onlangs tijdens in een interview af waarom we toch zo graag het heelal willen verkennen, terwijl je ook ruimtereizen op aarde kunt maken. Als we maar door de ogen van andere wezens naar die aarde zouden kijken… Aan deze vraag van Piersma moest ik denken toen ik eind vorige week tot
De onweerstaanbare en fascinerende mol Heeft een mol ook nut?’ Ik moet eerlijk zeggen dat ik wat uit het veld geslagen was toen ik deze wat suggestieve vraag voor het eerst kreeg. Het zal een jaar of 20 geleden zijn bij een lezing over zoogdieren voor een groep IVN-natuurgidsen in opleiding. De vraag kwam weer bij me boven toen ik deze week
Smakkende egels in de tuin De bekende Engelse egel-deskundige Hugh Warwick heeft een prachtig boek geschreven over zijn ‘onderzoeksobject’: A prikly affair. Het is ook in een Nederlandse vertaling beschikbaar: Gek op egels. Hij verkent in het boek onder meer waarom veel Engelsen zich zo aangetrokken voelen tot dit stekelige dier. Nu ik weer eens twee smakkende egels in de tuin
Het sluipen en glippen van een wezel Doe uw ogen even dicht en probeer te bedenken wanneer u voor het laatst een wezel heeft gezien… Grote kans dat dat lang geleden is. Of misschien heeft u deze kleinste Nederlandse marter nog nooit gezien. Ik zie ze zelf ook niet dagelijks, een paar keer per jaar hooguit. Het gaat ook niet zo heel