Bert

Bert Dijkstra

Mijn wieg stond in een huisje midden op het platteland in zuidoost Friesland. De woonomgeving was omgeven met kruidenrijke weilanden, wijken, struwelen en singels. Mijn vader hield wat vee en boerde daarbij “ouderwets”. Geen ipads en iphones, het vertier bestond o.a.  uit vissen, kikkers vangen,  in bomen klimmen en vogelnesten zoeken. De schoolmeester was een natuurliefhebber en schonk daar klassikaal en buiten ook aandacht aan. Al met al een omgeving waar bij mij de interesse in natuur is ontstaan.

Dat natuur op boerenland en daarbuiten niet vanzelfsprekend is was mij op jonge leeftijd al wel duidelijk. Dit vormde de reden om milieukunde te studeren en werk te zoeken in de groene sector om zodoende te kunnen bij dragen aan o.a. de bescherming van natuur en landschap. Sinds 1996 werk ik bij Landschapsbeheer Drenthe, een organisatie die zich vooral buiten de grote natuurgebieden inzet voor natuur en landschap. Creëren van betrokkenheid van burgers is hierbij een belangrijk aspect.

Hobbymatig ben ik betrokken bij georganiseerd vogelonderzoek in de provincie Drenthe zoals het onderzoek naar zeldzame- en kolonievogels (districtcoördinator Sovon), verspreidingsonderzoek in het kader van de Vogelatlas, mede coördinator “telgroep Drentse Aa”, en redactielid van Drentse Vogels (Werkgroep Avifauna Drenthe). Daarnaast doe ik sinds 2008 in Assen onderzoek naar Stadse Scholeksters.

Het gaat mij niet alleen om tellen en getallen, maar vooral om achterliggende factoren die gedrag en succes van soorten sturen. In mijn blogs zal ik voornamelijk van dat laatste verslag doen. Laten zien hoe vogels zich gedragen, zich kunnen aanpassen  (of juist niet) en waarom. Over hoe mooi dat kan zijn, maar ook over de kwetsbaarheid van al dat moois.

Natuurspotter-blogs lezen?

Je vindt ze hier!