Christiaan

Christiaan Teule

Vanaf mijn vroege jeugd vond ik vogels al bijzonder om naar te kijken en te zoeken. Ik herinner me de trips met vader en oom naar het Ketelmeer, de plakkaten met eenden, de roofvogels langs de dijk, magisch vond ik dat. Pas na mijn studententijd begon ik echter pas echt met vogels kijken. Ik heb heel wat uren rondgefietst in de uiterwaarden bij Nijmegen en (later) bij Zutphen.

Toen ik in 2002 weer terugkwam in Drenthe ben ik vogels gaan inventariseren. Een aantal jaar lang heb ik door deelname aan de telgroep van de KNNV heel wat terreinen doorkruist en op broedvogels en wintervogels onderzocht. Vanaf 2009 doe ik dit namens de telgroep Drentse Aa. Mijn vaste telgebied is het Anderensche diep: een groot stuk natuurlijk beheerd beekdal ten Zuid-Oosten van Rolde. In de afgelopen jaren zagen we daar de vogelstand beetje bij beetje veranderen: Watersnippen en graspiepers in de min, roodborsttapuiten en grasmussen in de plus. En ieder jaar is het weer een verrassing hoeveel grauwe klauwieren er  ‘bij ons’ in het terrein komen zitten (vorig jaar zes). Zo nu en dan  inventariseer ik ook gebieden buiten de beekdalen. Twee jaar geleden de es van Balloo en in 2017 het grote landbouw gebied ten zuiden van Rolde en het Rolderveld. Een heel andere vogelwereld dan de beekdalen.

In mijn blogs zal ik zoveel mogelijk van deze soorten verslag doen. Ik ga op zoek naar mooie vogels of bijzondere waarnemingen in de wereld buiten de beekdalen van de Drentse Aa. Als jij daar ook enthousiast van wordt – houd mijn verhalen dan goed in de gaten via deze pagina of via Facebook.

Natuurspotter-blogs lezen?

Je vindt ze hier!