Edwin

Ik heb een passie voor planten! Waarom? Geen idee. Die fascinatie voor planten is er sinds mijn kleuterjaren simpelweg altijd geweest. Al die prachtige kleuren en vormen, hoe kun je daar nou niet van genieten?

Na mijn studie aan de Hogeschool Larenstein ben ik midden jaren negentig gaan werken bij een milieuadviesbureau in Groningen. In Groningen heb ik mijn oude liefde voor planten weer opgepakt door lid te worden van de plantenwerkgroep van de KNNV. Daar heb ik van oude rotten als Jenny Hendriks en Stoffer Westerbrink het floristen vak geleerd. Ik kijk er met veel plezier op terug, want wat is er mooier dan met geestverwanten op pad te gaan? De gezellige nazit in menig Groninger café heeft daar zeker aan bijgedragen. Door het organiseren van inventarisatiekampen in Drenthe en het geven van workshops in herkenning van lastige groepen als grassen, zeggen en waterplanten draag ik nu op mijn beurt bij aan het overdragen van floristische kennis.

In 2013 kon ik van mijn passie voor planten mijn werk maken door te gaan werken voor FLORON (Floristisch Onderzoek Nederland), dé organisatie die onderzoek doet naar de verspreiding van wilde planten en zich inzet voor de bescherming daarvan. In mijn vrije tijd struin ik het liefst door het vrije veld, waarbij mijn belangstelling vooral uitgaat naar water- en moerasplanten.  Maar ik kan ook erg genieten van een berm met prachtig bloeiende havikskruiden.  Mooie bloemrijke bermen zijn  in Drenthe gelukkig nog steeds te vinden, maar het worden er wel steeds minder! Daarom zet ik mij bij FLORON actief in voor het behoud van Drentse botanische pareltjes. Dat doe ik samen met terreinbeheerders, de provincie én vrijwilligers van de Werkgroep Florakartering Drenthe.