Hero

Mijn vader verzamelde wilde planten, droogde ze en plakte ze in een herbarium. Van hem leerde ik kijken in de natuur. Vanaf mijn 16de begon ik vogels te observeren. De goed begeleide excursies van KNNV-Zuidoost-Drenthe leerden me over planten, vogels, vlinders en paddenstoelen. Later kwamen daarbij libellen. Het milieu ligt me na aan het hart. De verloedering van het buitengebied is me een doorn in het oog. Zo mogelijk ben ik elke dag buiten en beleef veel plezier in de natuur. Graag leg ik dingen vast met de camera en heb de behoefte middels excursies, lezingen, boeken en artikelen anderen deelgenoot te maken van al het moois in de natuur. Daarbij breng ik de cultuurhistorie in verband met de natuurhistorie of visa versa. Het gaat over de mens die vormend of misvormend in het landschap bezig is.

Lees mijn blogs

“Als sij rammelen, soo springen se over ende weer over de moerhaes heen”

Dat staat in het oude handschrift ‘Jacht-Bedryff’ uit 1636 over de haas. Hét haas, zeggen jagers. Ze noemen hem lepelman, meester Lampe, langoor, mummelman en rammelaar. Jagers beweren dat je in de rammeltijd (paartijd) het rammelen van de testikels kunt horen. Vier keer per jaar rammelt de haas. De moerhaas heeft heel wat te verduren.

In zwoele nachten is de bronst op z'n hevigst

Neus aan de grond. De reebok volgt het geurspoor van een geit. Het is augustus, de bronst van reeën. De klieren aan de achterlopers van de reegeit laten in hoog gras een geurspoor achter. De zesender ruikt ook waar ze heeft geplast. Onstuimig volgt hij het spoor, steekt wegen en paden over, vindt snel het

Patrouilleren in een keizerrijk

De keizer vliegt weer. Anax imperator. Anax is Grieks voor koning, imperator Latijn voor keizer, eigenlijk opperbevelhebber. Augustus was een Romeinse imperator. Een imperator heeft een imperium, een keizerrijk. Kijk maar boven stadsvijvers en beken in het buitengebied. Het hemelsblauwe mannetje van de grote keizerlibel patrouilleert in zijn keizerrijk, zijn territorium. Hij verdedigt zijn rijk

Dood en leven

Oude Kene, stadsrandzone ten noorden van Hoogeveen. Stille Zaterdag 2017. Het is vier uur ’s middags. Eindelijk een beetje zon tussen dreigende wolken. Koude westen wind, kracht 5. Ten noorden van het natuurgebied zijn grasland en maïsstoppelveld doodgespoten. Waarom, zo vraag ik me af. De boeren willen de planten met penwortel (paardenbloem en zo) kwijt.