Jan

‘Tussen de groene jongens met de bril op van een (amateur)historicus en tussen historici met een groene pet’

Het raakvlak tussen natuur- en cultuurhistorie heeft mij altijd geboeid. Het Drentse landschap vormt de eenheid waarin erfgoed enerzijds en flora en fauna anderzijds een plaats dienen te vinden. Ik denk graag in termen als ‘mens-inclusieve natuur’ (vice versa). Het liefst praat ik niet in abstracte termen maar laat ik in de vorm van foto’s, boeken, lezingen en columns zien wat de waarde is van flora en fauna & bodem en water voor een leefbaar landschap, leefbaar voor natuur en mens. In het landschap liggen de voorbeelden van hoe het uit de hand is gelopen voor het oprapen. Het ontstellend gebrek aan kennis en de eenzijdige economische inhaligheid liggen hieraan ten grondslag. Alleen natuureducatie (vergroting van kennis en betrokkenheid) vormt een solide basis voor de broodnodige mentaliteitsverandering.

In mijn columns geef ik concrete voorbeelden van wat ons landschap ondanks de moderne aanslagen nog steeds te bieden heeft.

Jan van Ginkel

Lees mijn blogs

Kappen nou

Door Jan van Ginkel – In het boekje Bronnen van Joodse wijsheid vond ik het treffende gezegde: ‘Een dove heeft gehoord hoe een stomme heeft verteld dat een blinde heeft gezien hoe een lamme heeft gelopen.’ Iedereen die zich bemoeit met milieu, duurzaamheid, landschap en natuur zou bij zichzelf te rade moeten gaan met welke

Bijzonder gewoon & gewoon bijzonder

Jan van Ginkel – De natuur is constant aan verandering onderhevig, een open deur die ik soms een extra trap geef, omdat wij zo graag willen behouden en beschermen. Om nog even op deze toer door te gaan: ook voor dat de mensheid zijn stempel bovenmatig op natuur & milieu drukte was die verandering al

Klein maar fijn en lekker verwarrend

Door Jan van Ginkel Als natuurspotter ga ik met mijn spot naar bed. Met je spot naar bed gaan is een oud gezegde dat betekent dat je met iemand bent getrouwd om wie je eerst hebt gelachen. Misschien heb je die persoon wel (goedmoedig) bespot. Wie de term natuurspotter heeft bedacht, weet ik niet. Zij

Zwammen over het kerstmenu

Door Jan van Ginkel Nu Black Friday zonder ernstige incidenten lijkt te zijn verlopen (ook al duurde de dag van vrijdag tot en met zondag) en de schokgolven van de zwartepieten- discussie door het land zijn getrokken, gaan we ons bezinnen op het kerstfeest en dan natuurlijk vooral op het kerstmenu. Dat ook daarover de

Kringloopwinkel ‘Natura naturans’, voor al uw kleuren

Door natuurspotter Jan van Ginkel Natura naturans (Latijn) betekent ‘De natuur doet wat de natuur doet’. De term is gemunt door de filosoof Baruch Spinoza die leefde van 1632 tot 1677, de tijd van de Verlichting. Spinoza wilde daarmee zeggen dat de natuur zichzelf activeert en gaf daarmee aan dat natuur en god dezelfde zijn.

Robuuste natuur en delicaat landschap

Het is heerlijk om al fietsend uit te kijken naar kleine pareltjes in de natuur en tegelijkertijd de sfeer en inrichting van de streek op te snuiven. Ik voel mij als het ware een zoomlens, je pakt details zoals de bessen van de salomonszegel en zoomt daarna uit om het grote geheel – het landschap

Liefs van de Linde

Door Jan van Ginkel In het oerbos van Bialowieza raakte ik onder de indruk van de reusachtige eiken en linden die zich in honderden jaren kaarsrecht hadden ontworsteld aan de massa’s berken, sparren en haagbeuken. Enorme stammen van ruim 40 meter hoog hebben daar een omvang waar je stil van wordt. Wat een tegenstelling met