Jan

‘Tussen de groene jongens met de bril op van een (amateur)historicus en tussen historici met een groene pet’

Het raakvlak tussen natuur- en cultuurhistorie heeft mij altijd geboeid. Het Drentse landschap vormt de eenheid waarin erfgoed enerzijds en flora en fauna anderzijds een plaats dienen te vinden. Ik denk graag in termen als ‘mens-inclusieve natuur’ (vice versa). Het liefst praat ik niet in abstracte termen maar laat ik in de vorm van foto’s, boeken, lezingen en columns zien wat de waarde is van flora en fauna & bodem en water voor een leefbaar landschap, leefbaar voor natuur en mens. In het landschap liggen de voorbeelden van hoe het uit de hand is gelopen voor het oprapen. Het ontstellend gebrek aan kennis en de eenzijdige economische inhaligheid liggen hieraan ten grondslag. Alleen natuureducatie (vergroting van kennis en betrokkenheid) vormt een solide basis voor de broodnodige mentaliteitsverandering.

In mijn columns geef ik concrete voorbeelden van wat ons landschap ondanks de moderne aanslagen nog steeds te bieden heeft.

Jan van Ginkel

Lees mijn blogs

Door de bomen het bos....... Natuurspotter Jan van Ginkel – Bomen en daarmee ook bossen hebben een belangrijke regulerende functie voor het klimaat. Bij het schrijven van dit artikel staat de krant vol met berichten over bosbranden. Of het de Arctische dan wel de subtropische en tropische bossen betreft, in 2019 laait overal het vuur hoog op. Vrijwel de hele wereld
Butterfly blues Orvelte, 22 juli 2019 Door natuurspotter Jan van Ginkel Je kunt er niet omheen: Drenthe is blues. Als we de goeroes moeten geloven, had de blues in onze provincie kunnen ontstaan. Zo groot zijn de overeenkomsten tussen de landarbeiders en turftrappers onzerzijds en de tot slaaf gemaakte katoenplukkers aan de overzijde van de Atlantische oceaan.
Lesje in nederigheid Door natuurspotter Jan van Ginkel Aan de achterkant van onze kapschuur, onder de overstek en gericht op het oosten, hebben wij een verzameling haardhout. Het hout is afkomstig van onderhoud van bomen en struiken op het erf en ligt er al zeker twee jaar. Voor de tas strekt zich een kleine weide uit waarin boterbloem
Kappen nou Door Jan van Ginkel – In het boekje Bronnen van Joodse wijsheid vond ik het treffende gezegde: ‘Een dove heeft gehoord hoe een stomme heeft verteld dat een blinde heeft gezien hoe een lamme heeft gelopen.’ Iedereen die zich bemoeit met milieu, duurzaamheid, landschap en natuur zou bij zichzelf te rade moeten gaan met welke
Bijzonder gewoon & gewoon bijzonder Jan van Ginkel – De natuur is constant aan verandering onderhevig, een open deur die ik soms een extra trap geef, omdat wij zo graag willen behouden en beschermen. Om nog even op deze toer door te gaan: ook voor dat de mensheid zijn stempel bovenmatig op natuur & milieu drukte was die verandering al
Klein maar fijn en lekker verwarrend Door Jan van Ginkel Als natuurspotter ga ik met mijn spot naar bed. Met je spot naar bed gaan is een oud gezegde dat betekent dat je met iemand bent getrouwd om wie je eerst hebt gelachen. Misschien heb je die persoon wel (goedmoedig) bespot. Wie de term natuurspotter heeft bedacht, weet ik niet. Zij
Zwammen over het kerstmenu Door Jan van Ginkel Nu Black Friday zonder ernstige incidenten lijkt te zijn verlopen (ook al duurde de dag van vrijdag tot en met zondag) en de schokgolven van de zwartepieten- discussie door het land zijn getrokken, gaan we ons bezinnen op het kerstfeest en dan natuurlijk vooral op het kerstmenu. Dat ook daarover de
Kringloopwinkel ‘Natura naturans’, voor al uw kleuren Door natuurspotter Jan van Ginkel Natura naturans (Latijn) betekent ‘De natuur doet wat de natuur doet’. De term is gemunt door de filosoof Baruch Spinoza die leefde van 1632 tot 1677, de tijd van de Verlichting. Spinoza wilde daarmee zeggen dat de natuur zichzelf activeert en gaf daarmee aan dat natuur en god dezelfde zijn.
Robuuste natuur en delicaat landschap Het is heerlijk om al fietsend uit te kijken naar kleine pareltjes in de natuur en tegelijkertijd de sfeer en inrichting van de streek op te snuiven. Ik voel mij als het ware een zoomlens, je pakt details zoals de bessen van de salomonszegel en zoomt daarna uit om het grote geheel – het landschap
Liefs van de Linde Door Jan van Ginkel In het oerbos van Bialowieza raakte ik onder de indruk van de reusachtige eiken en linden die zich in honderden jaren kaarsrecht hadden ontworsteld aan de massa’s berken, sparren en haagbeuken. Enorme stammen van ruim 40 meter hoog hebben daar een omvang waar je stil van wordt. Wat een tegenstelling met