Joop

De basis voor mijn liefde voor de natuur is al in mijn jeugd gelegd. Na mijn opleiding ben ik bijna 40 jaar werkzaam geweest op het Klinisch chemisch laboratorium van Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen. Vanaf 1984 ben ik mij met een collega gaan toeleggen op planten in het algemeen en op de natuur rond het ziekenhuis, waar ik 28 jaar lang artikelen over heb geschreven in het personeelsblad. Wanneer je je op planten richt is het bijna vanzelfsprekend dat je ook belangstelling krijgt voor de leefwereld om de planten heen zoals de insecten -met name de vlinders- en alle andere organismen daarbij.

Ik ben al sedert 1990 bestuurslid en al lange tijd voorzitter van Natuurvereniging Zuidwolde. In die vereniging proberen we enerzijds onderzoek te doen naar de natuur in de omgeving, maar ook werk te maken van natuureducatie en van verbetering van de leefomgeving. Daarbij past het project “Heel  Drenthe zoemt” uitstekend en ik wil de lezers graag op de hoogte houden van de gewone en de bijzondere dingen die mij in de omgeving opvallen en raken. Ik zeg dat zo, omdat de natuur zo ontroerend mooi kan zijn en de afbraak er van zo pijnlijk. Maar er is alle reden om ons samen in te gaan zetten voor behoud en herstel.

Joop Verburg is voorzitter van Natuurvereniging Zuidwolde. Meer weten? Kijk op www.natuurverenigingzuidwolde.nl

Lees mijn blogs

Het duistere leven van nachtvlinders

Wanneer de dagvlinders verdwenen zijn valt er nog heel wat plezier te beleven aan de nachtvlinders. Merkwaardig genoeg leven sommige nachtvlinders in een heel vreemd levensritme. Ze komen pas uit de cocon wanneer de vorst er overheen is gegaan. Enkele nachten met grondvorst leverden direct al grote aantallen witte fladderaars op in het licht van

Dagvlinders in september

“Een wolk van dansende juweeltjes boven de Vlindertuin”: een droombeeld! Terugkijkend op het vlinderseizoen tot nu, constateer ik dat het over het algemeen met de dagvlinders in totaal iets beter is dan 2016. Wel is te merken dat het vooral met de typische boerenlandvlinders in onze omgeving heel matig tot slecht is gegaan. Koevinkjes, Oranje

Boerenlandvlinders

De afgelopen 3 weken waren Corrie en ik in Frankrijk met vakantie. We waren in de Creuse, niet eens een stukje Frankrijk met de meeste diversiteit aan planten en vlinders, maar het maakt je niettemin weemoedig. Stel je voor: Je loopt langs rustige wegjes kronkelend door een heuvelachtig land met bermen, die ondanks het feit

“Waar zijn de vlinders gebleven?”

Wij wonen in Zuidwolde, een gebied met veel afwisseling van bosrijke delen, veel kleinere en grotere natuurgebieden en verder agrarisch gebied. Deels is dat nog kleinschalig, kleine percelen met houtwallen er omheen, maar deels ook geïntensiveerde landbouw en veeteelt gebieden. Het is nu midden juni en daarmee zitten we in de “juni-dip” voor de dagvlinders.

Het Icarusblauwtje is er weer!

Heerlijk nieuws: Deze week zag ik de eerste Icarusblauwtjes van dit jaar vliegen. Ik zag ze bij de Idylle die is aangelegd in het oostelijk deel van het Vlinderommetje in Zuidwolde. De stralend blauwe kleur van de mannetjes is uniek. De naam Icarusblauwtje heeft dit prachtige vlindertje te danken aan het verhaal over de Griekse