Joop

De basis voor mijn liefde voor de natuur is al in mijn jeugd gelegd. Na mijn opleiding ben ik bijna 40 jaar werkzaam geweest op het Klinisch chemisch laboratorium van Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen. Vanaf 1984 ben ik mij met een collega gaan toeleggen op planten in het algemeen en op de natuur rond het ziekenhuis, waar ik 28 jaar lang artikelen over heb geschreven in het personeelsblad. Wanneer je je op planten richt is het bijna vanzelfsprekend dat je ook belangstelling krijgt voor de leefwereld om de planten heen zoals de insecten -met name de vlinders- en alle andere organismen daarbij.

Ik ben al sedert 1990 bestuurslid en al lange tijd voorzitter van Natuurvereniging Zuidwolde. In die vereniging proberen we enerzijds onderzoek te doen naar de natuur in de omgeving, maar ook werk te maken van natuureducatie en van verbetering van de leefomgeving. Daarbij past het project “Heel  Drenthe zoemt” uitstekend en ik wil de lezers graag op de hoogte houden van de gewone en de bijzondere dingen die mij in de omgeving opvallen en raken. Ik zeg dat zo, omdat de natuur zo ontroerend mooi kan zijn en de afbraak er van zo pijnlijk. Maar er is alle reden om ons samen in te gaan zetten voor behoud en herstel.

Joop Verburg is voorzitter van Natuurvereniging Zuidwolde. Meer weten? Kijk op www.natuurverenigingzuidwolde.nl

Lees mijn blogs

Vlindergenot in 2018

Door Joop Verburg Dwars tegen alle sombere perspectieven in, blijkt 2018 ineens een bijzonder vlinderjaar. Niet dat het nu ineens met alles goed gaat, maar er zijn veel vlindersoorten die in ongekende (zeker de laatste 10 jaar) aantallen te zien zijn. Dat geldt nog niet voor de gewoonste tuinvlinders zoals Dagpauwoog en Kleine vos, maar

De wolken

Ik droeg nog kleine kleren, en ik lag lang-uit met moeder in de warme hei, De wolken schoven boven ons voorbij En moeder vroeg wat ‘k in de wolken zag. En ik riep: Scandinavië, en: eenden, Daar gaat een dame, schapen met een herder – De wond’ren werden woord en dreven verder, Maar ‘k zag

De eerste dagvlinders

Door Joop Verburg De afgelopen weken zag ik de eerste dagvlinders. De vorst was nog maar net voorbij, of de grote pages kwamen langs. Wanneer de temperatuur boven de 10 graden komt, slaan de als vlinders overwinterende vlinders de vleugels uit. Ik vind de metamorfose en alle diversiteit daarin een van de meest fascinerende dingen

Ik ben een boom

Tijdens de Raadszitting van gemeente De Wolden op 25 januari 2018 over het bomenbeleid heeft Joop ingesproken vanuit de positie alsof hij zelf een boom was… “Ik ben een boom, een Eik. Ik sta hier langs een pad in De Wolden en ik sta hier al 80 jaar. Al 80 jaar bind ik CO2 en produceer

Het duistere leven van nachtvlinders

Wanneer de dagvlinders verdwenen zijn valt er nog heel wat plezier te beleven aan de nachtvlinders. Merkwaardig genoeg leven sommige nachtvlinders in een heel vreemd levensritme. Ze komen pas uit de cocon wanneer de vorst er overheen is gegaan. Enkele nachten met grondvorst leverden direct al grote aantallen witte fladderaars op in het licht van