Afsprakenkader soortenrijk Drenthe getekend

Afsprakenkader soortenrijk Drenthe getekend

Donderdag 29 november tekenden Drentse gemeenten, waterschappen en de provincie Drenthe het afsprakenkader ‘Soortenrijk Drenthe – Samenwerken aan natuurvriendelijke bermen en oevers’. De Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft samen met andere maatschappelijke organisaties de ondersteuningsverklaring ondertekend. Gezamenlijk gaan alle overheden en organisaties zich inzetten voor vergroting van de biodiversiteit in het landelijk gebied.

In het afsprakenkader spreken de gemeenten, waterschappen en provincie af om via ecologisch beheer bloeiende, soortenrijke bermen en oevers te realiseren. Hierdoor ontstaat een goede leefomgeving voor boerenlandvlinders, bijen en andere insecten.

De afspraken over ecologisch bermbeheer komen voort uit de motie Boerenlandvlinders die Provinciale Staten in juni 2017 unaniem hebben aangenomen. Na het bermensymposium in november 2017 hebben wij samen met onze partners van Heel Drenthe Zoemt aan alle Drentse gemeenten gevraagd werk te maken van ecologisch bermbeheer. Bekijk hier onze flyer voor goed bermbeheer…

Wij vinden het een mooi resultaat dat acht gemeenten, drie waterschappen en de provincie nu afspraken hebben gemaakt over ecologisch bermbeheer. Helaas hebben de gemeenten Aa en Hunze, Borger-Odoorn, De Wolden en Emmen en waterschap Hunze en Aa’s het afsprakenkader nog niet ondertekend. Het kan toch niet zo zijn dat er in Oost-Drenthe straks geen plek is voor boerenlandvlinders en bijen? Wij roepen raadsleden van deze gemeenten en bestuursleden van het waterschap op om er werk van te maken dat ook de laatste handtekeningen onder het afsprakenkader komen.

Meer informatie
Afsprakenkader ecologisch bermbeheer
De ondersteuningsverklaring
Het officiële persbericht