Assen wil pacht landbouwgronden verduurzamen

3 juli 2020

Assen wil pacht landbouwgronden verduurzamen

De afgelopen week zijn graslanden op bedrijventerrein Messchenveld in Assen volgepompt met mest. Tot aan de stoeptegels. Eerder dit jaar zijn bloemen en kruiden al doodgespoten. Zonde, want een aantal jaar geleden was dit nog een aardig bloemrijke berm! Hopelijk behoort dit binnenkort tot het verleden, wanneer de gemeenteraad van Assen instemt met verduurzaming van het pachtbeleid.

De gemeente verpacht de gronden op het bedrijventerrein aan boeren. In totaal heeft de gemeente zo’n 500 hectare landbouwgrond die ze verpacht. De raad van Assen vroeg eerder in een motie om een voorstel voor een duurzamer gebruik van de gronden, zodat de milieubelasting afneemt.

Het college van B&W van Assen stelt de gemeenteraad nu voor om de verpachting van landbouwgronden te verduurzamen. Dit betekent dat de pachters maatregelen moeten nemen om duurzamer te gaan werken. Hierbij kunnen ze kiezen uit een pakket met opties, zoals het toepassen van mechanische onkruidbestrijding in plaats van chemische bestrijding en het gebruiken van ruwe mest of compost.

Daarnaast is er een aantal zaken niet meer toegestaan. Zo mogen er vanwege de milieubelasting geen bloembollen, lelies en uien worden geteeld op gemeentelijke gronden.

De pachters kunnen zelf kiezen uit een pakket maatregelen. Van dit pakket moeten ze minimaal drie maatregelen uitvoeren om te kunnen blijven pachten. Voeren ze meer maatregelen uit dan gaat de pachtprijs naar beneden. Op deze manier wordt duurzamer werken beloond. Kan een pachter na een jaar niet voldoen aan het minimum van drie eisen, dan wordt de pacht beëindigd.

Hopelijk neemt de gemeenteraad het voorstel van het college van B&W over en behoren doodgespoten kruiden en bloemen op gemeentelijke gronden in Assen tot het verleden! Het voorgestelde pachtbeleid is ook een mooi voorbeeld voor andere gemeenten en de provincie.

Dit voorjaar doodgespoten kruiden. 

Lees het persbericht over het voorstel van B&W hier.