Bermscouts organiseert zomerse activiteiten

4 juli 2022

Bermscouts organiseert zomerse activiteiten

Bermscouts is een project voor bewonersinitiatieven en vrijwilligersgroepen die in Drenthe aan de slag zijn of gaan met ecologisch beheer van bermen en grotere stukken openbaar groen. Via het project worden deze groepen en initiatieven van kennis voorzien over bermplanten. Daarnaast biedt Bermscouts ondersteuning bij het meten van de effecten van het (maai)beheer op de plantengroei.

Zomerse activiteiten

In september 2022 worden er vanuit het project Bermscouts verschillende excuses georganiseerd. Tweemaal een veldinstructie ‘Toepassen van de Nectarindex monitoringsmethodiek’, tweemaal een excursie ‘Herkenning bermplanten’ en één keer een excursie ‘Insecten in de berm’.

Bermscouts aan het werk bij De Wijk
Bermscouts excursie 2021 foto: Michiel Elderenbosch

Veldinstructie monitoring bermbeheer met de Nectarindex-methode

Om te beoordelen welke gevolgen het bermbeheer heeft voor de bermflora is monitoring noodzakelijk. Tijdens de instructiemiddag ga je aan de slag met de Nectarindex methodiek en verwerking van de resultaten. Ook besteden we aandacht aan veilig werken langs de openbare weg.

Excursie bermplanten

Altijd al willen weten welke planten er in de Drentse bermen groeien? Dan is deze excursie iets voor jou. Tijdens de excursie besteden we extra aandacht aan de veldherkenning van de (voor insecten) belangrijkste bermplanten en tips hoe je ze kan herkennen.

Excursie Insecten in de berm

Tijdens deze excursie kom je meer te weten over het belang van een insectenvriendelijke wijze van beheer van bermen. Daarin zal dieper worden ingegaan op thema’s als waardplanten, microklimaat en het belang van de aanwezigheid van voldoende bloeiende planten om in de nectar- en stuifmeelbehoefte van insecten te voorzien. Ook besteden we aandacht aan de belangrijkste insecten(groepen) die hun leefgebied vinden in wegbermen, waaronder de boerenlandvlinders.

Wil je meedoen aan (één van) deze activiteiten?