Innovatiefonds ‘Samen voor Biodiversiteit’

18 mei 2021

Innovatiefonds ‘Samen voor Biodiversiteit’; dien je idee in!

Heb jij een goed idee om samen de biodiversiteit in jouw omgeving te herstellen? Dien dan vanaf 22 mei een projectvoorstel in bij ons ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds! Het Innovatiefonds stimuleert innovatieve vormen van samenwerking tussen burgers en grondgebruikers zoals boeren, terreinbeherende organisaties en (lokale) overheden om de biodiversiteit in een specifiek gebied te versterken. Het aanleggen of behouden van landschapselementen speelt hierin een belangrijke rol.

Financiële impuls voor biodiversiteitsherstel
Voor dit jaar is €200.000 beschikbaar uit het Innovatiefonds. Vorig jaar ontvingen acht inspirerende projecten een bijdrage uit het Innovatiefonds. De maximale bijdrage per project is €25.000. Aanvragen voor een bedrag lager dan €25.000,- euro komen ook in aanmerking voor een bijdrage.

Opening Innovatiefonds op 22 mei
Op zaterdag 22 mei, de Dag van de Biodiversiteit, wordt het Innovatiefonds geopend. Projectvoorstellen kunnen vanaf die worden ingediend via een online formulier op onze website. De criteria voor toekenning zijn hier te vinden. Je kunt je projectvoorstel indienen tot en met 25 juni 2021. Alleen projectvoorstellen die zijn ingediend via het online formulier worden geaccepteerd.

Besluitvorming
Na het sluiten van de deadline zal een delegatie van het bestuur de projectvoorstellen beoordelen. In augustus hopen wij bekend te maken welke projectvoorstellen worden toegekend.

Nationale Postcode Loterij
Het ‘Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds is mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van de Nationale Postcode Loterij.

 

Bron: Deltaplan Biodiversiteitsherstel