Doe mee met de Nationale Bijentelling!

12 april 2021

Doe mee met de Nationale Bijentelling!

Wat vliegt er in jouw achtertuin? Op 17 & 18 april kun je weer meetellen tijdens de Nationale Bijentelling. Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel van bijen weet. Alle hulp is welkom! Daarom vragen we iedereen om een half uurtje mee te tellen in tuin, park of op het schoolplein.

De helft van de ruim 360 bijensoorten in Nederland is bedreigd. Niet alleen voor bijen, maar ook voor ons heeft dit gevolgen. Bijen zorgen namelijk voor de bestuiving van 80% van onze eetbare gewassen. Een gebrek aan voedsel- en nestgelegenheid is de grootste bedreiging voor de bij. Stefan Pronk van Landschapsbeheer Drenthe neemt je mee naar het park in zijn omgeving voor wat inspiratie!

Waarom bijen tellen?
De resultaten van de telling worden opgeslagen in het landelijke databestand van bijen. Daarin wordt bijgehouden welke soorten op welke plaatsen voorkomen, informatie die belangrijk is voor het beschermen van bijen. Door de telling de komende jaren te herhalen, weten we welke soorten voor- of achteruit gaan in aantal. Zo krijgen we trends in bijenpopulaties in tuinen helder en kunnen we bijen beter beschermen.

Telt je mee?
Meedoen is eenvoudig, ook als je geen kennis van bijen hebt. Ga naar www.nationalebijentelling.nl. Daar vind je een telformulier, een zoekkaart en een bijengids waarmee je de twintig verschillende soorten wilde bijen, hommels en zweefvliegen kunt herkennen. Daarnaast hebben we nog een aantal tips:

  • Zoek een zonnige plek met bloeiende planten. Paardenbloemen en wilgen zijn bijvoorbeeld vroege bloeiers die veel hommels en andere wilde bijen aantrekken.
  • Kies voor het tellen van bijen een zonnig moment op de dag. Wilde bijen hebben namelijk (zonne)warmte nodig om te kunnen vliegen.
  • Neem het bijengidsje/zoekkaart bij de hand om soorten te kunnen herkennen.
  • Als je een wilde bij ziet, probeer dan voorzichtig om foto’s van ze te maken. Foto’s kunnen naderhand helpen om uit te zoeken, welke soort je hebt gezien. Veel succes!

Nationale Bijentelling
De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van LandschappenNL, Naturalis, Natuur & Milieu en IVN Natuureducatie. Het doel is het structureel vergroten van voedselaanbod en nestgelegenheid voor wilde bijen in Nederland. De Bijentelling wordt georganiseerd in samenwerking met EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl.