Drenten tellen wilde bijen!

21 april 2020

Afgelopen weekend vond voor het derde jaar op rij de nationale Bijentelling plaats. In onze provincie is op meer dan 400 plekken meegeteld! Bijenkenner Stefan Pronk van Landschapsbeheer Drenthe vertelt: “Geweldig om te merken dat veel inwoners uit Drenthe dit weekend op zoek zijn gegaan naar wilde bijen!” Door het mooie voorjaarsweer was het een ideaal weekend om de tuin in te gaan om wilde bijen in kaart te brengen. Landelijk hebben meer dan 10.000 mensen meegeteld, een recordaantal!”

Resultaten
Voor de meeste bijensoorten geldt dat ze zonnig weer nodig hebben om op te warmen om te kunnen vliegen. Behalve voor hommels, die zijn in staat om zich op te warmen door flink met hun vleugels te trillen. Stefan Pronk: “Het mooie weer heeft ervoor gezorgd dat er tijdens de telling in Nederland in totaal meer dan 100.000 waarnemingen zijn gedaan van honingbijen, wilde bijen en zweefvliegen. De resultaten laten zien dat men gemiddeld veertien bijen en zweefvliegen per tuin telt.

Uit de landelijke resultaten is duidelijk geworden dat, net als in voorgaande jaren, de honingbij het meest is geteld. Op de tweede en derde plaats volgen de Rosse metselbij en de Sachembij, die respectievelijk meer dan 20.000 keer en 13.000 keer zijn gespot.

Darren van de Rosse en de Blauwe metselbij wachten op de vrouwtjes, foto Joop Verburg

Pronk: “beide soorten kunnen vrij gemakkelijk een geschikte nestelplek vinden in tuinen en op erven. Het is mooi om te merken dat de soorten volop worden gezien in Nederland en ook in Drenthe. In combinatie met voldoende bloeiende planten kunnen ze in de steden en dorpen daadwerkelijk een geschikt leefgebied vinden! Het complete overzicht van de resultaten is te vinden op de website van de nationale Bijentelling. De Drentse resultaten worden volgende week verwacht…

Belang wilde bijen
In Nederland leven bijna 360 wilde bijensoorten, waarvan ruim de helft bedreigd is. Wilde bijen zijn belangrijk voor onze voedselvoorziening: 80% van onze eetbare gewassen wordt bestoven door bijen en andere insecten. Daarnaast zijn bijen voedsel voor vogels en zorgen ze ook voor de voortplanting van wilde planten.