Drenthe al goed op weg met hulp aan de wilde bij

15 april 2020

‘Nederland Zoemt’ gaat nog twee jaar door; Drenthe al goed op weg met hulp aan de wilde bij

Na alle slechte nieuws over de wilde bij, nu ook eens een goed bericht: project Nederland Zoemt is verlengd. Ook in Drenthe kan de ondersteuning van deze diertjes nu doorgaan.

Mede dankzij dit project was Drenthe de laatste jaren al goed op weg. Zo zijn sinds 2017 op meer dan vijftig plekken in de provincie wilde-bijenplekken gerealiseerd: plekken waar het bedreigde insect voldoende voedsel en geschikte nestelgelegenheid vindt. Hier, maar ook elders in Drenthe, zijn in totaal zo’n 5000 bij-vriendelijke bomen en struiken geplant. Verspreid over de provincie verscheen bloemrijk grasland en werden Drentse bloemenmengsels ingezaaid.

Voorbeeld van een wilde bij: de pluimvoetbij. Foto Stefan Pronk.

Allemaal bedoeld om de achteruitgang van de wilde bij, in Nederland met bijna 360 soorten present, een halt toe te roepen. Maar ook die van zo veel andere, in het nauw gedreven insecten.

En het houdt nog niet op, legt Stefan Pronk van Landschapsbeheer Drenthe uit: ,,Van het drie jaar geleden voor het project beschikbaar gestelde budget is nog iets over. Nederland Zoemt kan daarom nog twee jaar langer doorgaan: tot en met 2021.”

Geld komt van Nationale Postcode Loterij

De benodigde financiën voor Nederland Zoemt zijn op tafel gelegd door de Nationale Postcode Loterij. In Drenthe zijn Landschapsbeheer Drenthe en Het Drentse Landschap van meet af aan met het landelijke project aan de gang gegaan. Zij werken nauw samen met andere ‘groene’ organisaties, basisscholen en talloze vrijwilligers(groepen). Die krijgen advies en worden begeleid bij de werkzaamheden. Pronk: ,,Wekelijks melden zich nieuwe enthousiastelingen. Leuk om te zien.”

Ook de Drentse gemeenten helpen een handje door bijvoorbeeld gefaseerd te maaien en te snoeien. In het kader van Nederland Zoemt bracht Wijkplatform Oosterboer Ezinge een waar paradijs voor wilde bijen en vlinders tot stand in het Ringpark in Meppel. Door middel van ecologisch maaibeheer draagt de gemeente daar haar steentje bij.

Assen is ‘Bij-vriendelijke gemeente’

Idem dito in Assen: bij het Duurzaamheidscentrum is een wilde-bijenplek aangelegd, waar de gemeente het groen bij-vriendelijk onderhoudt. Assen helpt bovendien inwoners op weg die met eigen initiatieven de wilde bij een steuntje in de rug willen geven. Het leverde de Drentse hoofdstad de titel Bij-vriendelijke gemeente op.

Hoe gaat Nederland Zoemt dit en volgend jaar verder in Drenthe? Pronk: ,,We leggen de focus de komende tijd op het monitoren van de wilde-bijenplekken. We zijn heel benieuwd of daar het aantal soorten wilde bijen en andere insecten inderdaad toeneemt. Maar dat kunnen we niet alleen. Met informatiebijeenkomsten hopen we mensen te mobiliseren mee op onderzoek te gaan. Alleen is door de coronacrisis nu nog niet te zeggen wanneer die bijeenkomsten precies plaatshebben.”

Corona of niet, Nationale Bijentelling gaat door

Wat ondanks de virusuitbraak wél doorgaat is de Nationale Bijentelling, op zaterdag 18 en zondag 19 april. Pronk roept inwoners van Drenthe op mee te doen. Hij vertelt dat er twee jaar terug een eerste telling is geweest. Door opnieuw te tellen, ontstaat een beeld van welke soorten vooruit- of juist achteruitgaan in aantal. Deelnemers kunnen in de eigen tuin, of op een rustig plekje dicht bij huis, tellen.

,,Ondanks de coronacrisis kan het doorgaan. Een half uurtje is genoeg. Alleen moeten mensen nu niet in groepjes te werk gaan”, zegt Pronk. Meer informatie is te vinden op www.nationalebijentelling.nl.

Bron: Dagblad van het Noorden, door Hans Knijff, 9 april 2020.

Lees het artikel hier op de website van het Dagblad van het Noorden.

Lees alle inspanningen en inzet rondom bijen en biodiversiteit op de website Heel Drenthe Zoemt.