Gemeente Meppel biedt ondersteuning bij natuurvriendelijk inrichten erf

21 september 2020

Gemeente Meppel biedt ondersteuning bij natuurvriendelijk inrichten erf

Lever zelf een bijdrage aan de biodiversiteit door je erf natuurvriendelijk in te richten. Sinds dit jaar kunnen alle inwoners uit de gemeente Meppel die woonachtig zijn in het buitengebied een beroep doen op de Stimuleringsregeling Landschap en Biodiversiteit.

Eerder gold de regeling al in Nijeveen en zijn er houtsingels, boomgaarden, meidoornhagen, knotlindes, bomenrijen en vrijstaande bomen aangelegd en onderhouden. Het plantgoed en de benodigdheden worden beschikbaar gesteld dankzij financiële steun van de gemeente Meppel en de provincie Drenthe.

Een bloemrijk erf trekt insecten zoals bijen en vlinders aan.

Meer planten en dieren

De biodiversiteit van een gebied geeft aan hoe gezond dit gebied is. Hoe meer verschillenden dieren en planten, hoe beter omdat het de veerkracht van de natuur vergroot. Iedereen kan hier een bijdrage aan leveren door bijvoorbeeld fruitbomen te planten, bloemrijke mengsels in te zaaien en meidoornhagen of bomenrijen te plaatsen.

Zelf doen

Na aanmelding wordt bekeken of de plek voldoet aan de voorwaarden van de subsidieregeling. Deelnemers krijgen bezoek van een deskundige die de wensen en mogelijkheden met de eigenaar bespreekt. Dit leidt tot een plan voor de (her-)inrichting van het erf, de werkzaamheden en het beheer in de toekomst. Deelnemers dienen de werkzaamheden zelf uit te voeren.

Regeling Agrarisch Landschapsbeheer

Onder de Stimuleringsregeling Landschap en Biodiversiteit valt ook de Regeling Agrarisch Landschapsbeheer (RAL). De RAL biedt agrariërs en grondeigenaren een vergoeding voor goed onderhouden landschapselementen buiten het erf zoals houtsingels, bomenrijen, kleine bospercelen, poelen en bloemrijke graslandranden.

Aan de slag?

Wil je jouw erf onder handen nemen en iets doen voor de biodiversiteit in de omgeving? Meld je dan aan via deze website.