Leerlingen aan de slag voor de wilde bij

21 december 2021

Scholieren van OBS Oostenbrink in Hollandscheveld gingen vorige week aan de slag om hun schoolplein bij-vriendelijk in te richten. Op verschillende plekken rondom het schoolgebouw hebben graszoden plaatsgemaakt voor een bij-vriendelijke beplanting. Naast het schoolterrein in Hollandscheveld, is het afgelopen najaar bij zes andere basisscholen in de gemeente Hoogeveen de schop de grond in gegaan vanuit het project Bijles. Landschapsbeheer Drenthe geeft samen met IVN Regio Noord uitvoer aan dit project, dat gefinancierd wordt door de provincie Drenthe.

Handen uit de mouwen
In totaal hebben 39 leerlingen van groep 7 en 8 van OBS Oostenbrink vorige week de handen uit de mouwen gestoken voor de wilde bij vanuit het project Bijles. Zij hebben fruitbomen geplant, bloembollen gepoot, bloemenborders gecreëerd en een meidoornhaag aangelegd. Om het plaatje compleet te maken wordt er binnenkort nog een aantal insectenhotels geplaatst. Door diverse inrichtingsmaatregelen te treffen, wordt het schoolterrein een stuk aantrekkelijker gemaakt voor insecten.

Natuurbeschermers van de toekomst
Naast de vergroening van het schoolplein, is bewustwording creëren bij de jeugd – de natuurbeschermers van de toekomst – een belangrijk onderdeel van het project. Ryan Prins, leerkracht van groep 8, onderstreept het belang van het educatieve aspect van Bijles. “Vaak is de eerste reactie bij kinderen dat ze liever uit de buurt van bijen blijven, ze vinden ze eng, want ze (kunnen) prikken. Wanneer je dan het belang van de insecten uitlegt, komen de leerlingen vervolgens tot hele andere inzichten. Door duidelijk te maken dat bijen zowel nuttig als onmisbaar zijn, begrijpen leerlingen beter waarom je juist blij met ze moet zijn.”

Leerlingen vooral zelf aan het werk
Voorafgaand aan de uitvoer hebben de kinderen de situatie in beeld gebracht met behulp van zogenaamde onderzoekskaarten uit het lespakket van IVN. Aan de hand van hun vondsten en bevindingen is, samen met Landschapsbeheer Drenthe, het inrichtingsplan opgesteld. De leerlingen zijn erg te spreken over deze insteek. Een meisje uit groep 7 licht enthousiast toe: “Ik vind het erg leuk dat ik meer leer over de natuur. Ik weet nu hoe ik bijen, maar ook vlinders een handje kan helpen. Het voelt goed om zelf écht iets te kunnen doen.”

Bijles OBS Oostenbrink

Project Bijles
Landschapsbeheer Drenthe geeft samen met IVN Regio Noord uitvoer aan het project Bijles, dat gefinancierd wordt door de provincie Drenthe. Sinds 2019 ontvangen basisscholen, in twee of drie Drentse gemeentes, jaarlijks een uitnodiging om deel te nemen aan het educatieve project dat zich richt op de wilde bij. IVN levert tijdens een training voor de leerkrachten het lespakket en het educatieve materiaal. Landschapsbeheer Drenthe ondersteunt in de uitvoer van het bij-vriendelijk inrichten van het schoolplein, van de voorbereiding tot aan het daadwerkelijk uitvoeren van de inrichtingsmaatregelen.