Maak de eigen omgeving groener

12 september 2022

Maak de eigen omgeving groener

Een subsidieregeling voor inwoners van Drenthe

Steeds meer inwoners van Drenthe helpen mee aan het vergroten van de biodiversiteit in de eigen omgeving. Dit doen ze met behulp van de subsidieregeling ‘Groene bewonersinitiatieven’ van de provincie Drenthe.

Met de subsidie kun je als inwoner samen met je buurt maatregelen nemen in het openbaar groen. In totaal is er € 50.000,- beschikbaar. Gedeputeerde Henk Jumelet: “We zien dat steeds meer mensen zich bewust zijn van het belang van biodiversiteit in hun eigen buurt. De afgelopen jaren zijn er al mooie initiatieven ontstaan. Zo realiseerde een groep bewoners uit Drouwen een natuurparkje. Ze plaatsten onder andere een groot insectenhotel en zaaiden wilde bloemenmengsels in ter bevordering van de biodiversiteit. Wij ondersteunen en stimuleren dat nog meer bewoners samen de handen uit de mouwen steken en daarmee de eigen omgeving mooier maken én de biodiversiteit verbeteren.”

De subsidieregeling is in het leven geroepen naar aanleiding van de motie Boerenlandvlinders in juni 2017. Daarin gaven Provinciale Staten aan ongerust te zijn over de afname van de biodiversiteit in het landelijk gebied, vooral rond bijen, vlinders en andere insecten. Uit onderzoek is gebleken dat het aantal insecten snel afneemt doordat er steeds minder geschikt leefgebied is. Met deze subsidieregeling, die ook beschikbaar was in 2019, 2020 en 2021, kunnen inwoners een steentje bijdragen aan de verbetering van hun leefgebied.

12 september 2022

Bewoners uit Drouwen realiseerden met de subsidie een natuurprakje