Meer biodiversiteit in de bermen: Kleurkeur nu een keurmerk

7 januari 2021

Meer biodiversiteit in de bermen: Kleurkeur nu een keurmerk

Bron: Nature today

Op 1 december 2020 is een belangrijke stap gezet in het verduurzamen van onze leefomgeving. Sinds die dag zijn er namelijk duidelijke en officiële richtlijnen om biodiversiteit in Nederlandse bermen en groenstroken te bevorderen. Het College van Deskundigen van Stichting Groenkeur heeft besloten Kleurkeur definitief vast te stellen als add-on op de beoordelingsrichtlijn Groenvoorziening.

Kleurkeur staat voor meer aandacht voor biodiversiteit in de berm, bijvoorbeeld deze kleine vuurvlinder (Bron: Kars Veling)

Dankzij dit besluit is Kleurkeur nu een keurmerk, waarvan de kwaliteit is geborgd met een onafhankelijke toetsing. Kleurkeur staat voor goed (maai)beheer van bermen en groenstroken. Samen vormen zij het grootste natuurgebied van Nederland! Ze zijn essentieel voor het leven van heel veel dieren en planten. Beheer onder kleurkeur creëert gunstige leefomstandigheden voor flora en fauna voor de langere termijn. Daarmee maken we Nederland kleuriger! In 2016 is de Vlinderstichting samen met 22 andere partijen de Greendeal Infranatuur gestart. Deze partijen hebben gezamenlijke ambities om Nederland te vergroenen. Er was behoefte aan concrete daden om de biodiversiteit in bermen en groenstroken te verbeteren. Omdat bij Stichting Groenkeur al bijna 200 bedrijven zijn gecertificeerd die maaiwerkzaamheden uitvoeren, was een samenwerking logisch. Voor Groenkeur is Kleurkeur een goede aanvulling op de bestaande beoordelingsrichtlijn Groenvoorziening. Na een eerder positief advies van de technische commissies Kleurkeur en Groenvoorziening is het College van Deskundigen akkoord gegaan met de vaststelling van Kleurkeur 2021 als add-on op de beoordelingsrichtlijn Groenvoorziening.

Het nieuwe schema geldt vanaf 1 januari 2021. De laatste redactionele zaken worden momenteel verwerkt. Binnenkort verschijnt het nieuwe schema online. Abonnees op de nieuwsbrief van Kleurkeur en Groenkeur krijgen automatisch bericht hierover.

De belangrijkste elementen van Kleurkeur zijn:

  • Rekening houden met aanwezig flora en fauna
  • Goede afstemming tussen opdrachtgever, uitvoerder en andere belanghebbenden
  • Vooraf een duidelijk beheerplan
  • Werken met opgeleide, vakbekwame mensen
  • Niet klepelen (het verhakselen en laten liggen van de vegetatie)
  • Tijdig afvoeren van maaisel, om de bodem te verschralen
  • Gefaseerd maaien
  • Monitoring van de resultaten.
Maaien moet om bloemrijke bermen te houden, maar het gaat om de manier waarop (Bron: Kars Veling)

Meer achtergrond informatie is te vinden op de site van Kleurkeur.

Tekst: Dick Oosthoek, Stichting Groenkeur en Anthonie Stip, De Vlinderstichting
Foto’s: Kars Veling