Noordenveld fleurt op met bloemrijke akkers en bloembollen

7 mei 2021

Noordenveld fleurt op met bloemrijke akkers en bloembollen

Bron: Dagblad van het Noorden, 6 mei 2021

Het duurt nog even, maar volgend voorjaar zien veel plekken in de gemeente Noordenveld er een stuk fleuriger uit. Bij de Leeksterweg in Roden, op het stuk groen tussen de Roderweg en de Kastelenlaan in Nieuw-Roden en langs de Eenerstraat in Norg worden bloembollen geplant. Bij de carpoolplaats in Peize gaat de verouderde beplanting eruit, worden bloembollen geplant en een kruidenrijk bloemenmengsel ingezaaid.

Proef met meerjarige bloemmengsels
Ook in het buitengebied wordt geïnvesteerd. Sinds vorig jaar wordt al ingezet op het vergroten van de biodiversiteit in de Noordenveldse bermen. Daarom zijn nu akkerranden aan de beurt. De Agrarische Natuurvereniging Drenthe (AND) werkt aan een proef om akkerranden in plaats van voor één jaar, voor drie jaar in te zaaien. Van de gemeente Noordenveld krijgt de AND dit jaar extra budget voor de proef en om meer aanvragen van Noordenveldse boeren te kunnen honoreren. De meerjarige bloemenmengsels worden vanaf komende herfst ingezaaid.

Extra geld
De gemeenteraad heeft vorig jaar eenmalig een budget van €25.000 beschikbaar gesteld voor het verhogen van de biodiversiteit in de gemeente. Vanaf 2022 is er structureel €5000,- euro beschikbaar voor dit doeleinde. Daarnaast moedigt de gemeente wijkverenigingen aan zelf bloembollen te planten of insectenhotels te plaatsen. Daarvoor is geld beschikbaar.