Opening keverbank Oranjedorp

2 september 2020

Opening keverbank Oranjedorp

Op vrijdag 28 augustus vond aan de Boerwijk in Oranjedorp de officiële opening plaats van een keverbank. Agrariër Willem Drenthen en de Natuurwerkgroep Oranjedorp hebben een keverbank aangelegd met ondersteuning van de Agrarische Natuur Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe. Met de keverbank bevorderen/verbeteren de initiatiefnemers het leefgebied van patrijzen in het gebied. Deze goed gecamoufleerde vogelsoort heeft het namelijk niet makkelijk en kan een helpende hand gebruiken.

De patrijs is een van de meest bedreigde vogelsoorten van het boerenland. Sinds de jaren zeventig is de populatie met meer dan 90% afgenomen. Zonder hulp verdwijnt de patrijs binnen twintig jaar uit ons land. In Drenthe zijn de patrijzen veelal te vinden in landbouwgebieden, zo ook in het (akkerbouw) gebied rondom Oranjedorp. De patrijs stelt niet veel eisen aan zijn leefgebied, maar het is belangrijk dat er voldoende voedsel aanwezig is en er weinig verstoring plaatsvindt.

De keverbank

De keverbank is een van de onderdelen die de initiatiefnemers hebben ontwikkeld op de akker van agrariër Willem Drenthen: “Met dit initiatief wil ik graag laten zien op welke wijze agrariërs een actieve rol kunnen spelen in het vergroten van de biodiversiteit”. De keverbank is een strook in het akkerland dat ongeveer 50 – 70 centimeter hoger ligt. Doordat de strook wordt ingezaaid met gras en meerjarige kruiden is het de ideale leefomgeving voor insecten zoals loopkevers en dat betekent: voldoende voedsel voor de patrijs. Daarnaast zijn bij de keverbank in Oranjedorp een poel, een struweel en bloemrijke stroken ingezaaid en is een zogeheten hazenapotheek aangelegd. Inmiddels ontstaat bij de keverbank een mooie vegetatie. Er zijn al putters en kneutjes waargenomen, libellen en juffers bevinden zich rondom het water en een scholekster heeft afgelopen seizoen gebroed op een perceel naast de keverbank.

Niet Productieve Investeringen

De aangelegde keverbank in Oranjedorp maakt onderdeel uit van de landelijke subsidieregeling Niet Productieve Investeringen voor weide-en akkervogels. De subsidieregeling is ontstaan door een nauwe samenwerking tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de provincies en valt onder de rijksregelingen van het POP3 Plattelandsontwikkelingsprogramma. Dankzij de subsidie heeft Agrarische Natuur Drenthe bloemenmengsels en beplanting beschikbaar kunnen stellen. De ondersteuning van Landschapsbeheer Drenthe is onderdeel van het Streekbeheer waarin groepen gereedschap kunnen lenen en ondersteuning ontvangen bij groene inactieven.

Partridge project

Inspiratie voor de keverbank hebben de initiatiefnemers opgedaan bij het Partridge project van de Vogelbescherming. In zeven landen worden op tien locaties betere leefomstandigheden gecreëerd voor de patrijs. Het project heeft als doel de achteruitgang van de patrijs in Europa te stoppen en 30 procent meer biodiversiteit te realiseren. Daarbij is de uitwisseling van kennis met agrariërs, jagers, natuurbeschermers en beleidsmakers een belangrijk onderdeel.

Natuurwerkgroep Oranjedorp

De Natuurwerkgroep Oranjedorp is heel blij met het initiatief. De betrokkenen hopen de komende jaren, in samenwerking met de lokale agrariërs, nog meer van dit soort initiatieven tot stand te brengen. Dit jaar heeft de natuurwerkgroep verspreid over het dorp al ruim 100 nestkastjes opgehangen. Dat heeft geleid tot een zichtbare toename van het aantal mezen.

Bron: Landschapsbeheer Drenthe, bekijk het nieuwsitem hier.