Samen tellen van b(l)oeiende planten in berm in eigen buurt!

12 augustus 2022

Samen tellen van b(l)oeiende planten in berm in eigen buurt!

Het project Bermscouts biedt Drentse bewoners- en vrijwilligersgroepen in september 2022 via verschillende activiteiten de kans om kennis op te doen over bermplanten en monitoring van bermen. Ook is er aandacht voor het herkennen en tellen van insecten, zoals dagvlinders in de berm. Doe je mee?

Drentse berminitiatieven

Bewoners- en vrijwilligersgroepen dragen in groeiende mate bij aan het ecologische beheer van bermen in Drenthe. Bermen worden geadopteerd, ingezaaid en soms ook gemaaid door lokale initiatiefgroepen in samenspraak met de grondeigenaar. Niet altijd is binnen initiatiefgroepen kennis in huis om de bloei en groei van bermplanten structureel in beeld te brengen en daarmee de effecten van het ecologische maaibeheer op de plantengroei te monitoren. Het project Bermscouts brengt daar verandering in en biedt ook in 2022 mogelijkheden voor berminitiatieven!

Activiteitenaanbod 2022

 

In september 2022 worden vanuit het project op verschillende plekken in de provincie kennisdelingsmomenten georganiseerd voor Drentse bewoners- en vrijwilligersgroepen die actief aan de slag zijn of gaan met het monitoren en beheren van bermen. Het gaat om de volgende activiteiten:

  • Veldinstructie toepassen van de Nectarindexmethodiek
  • Excursie ‘Herkenning bermplanten’
  • Excursie ‘Insecten in de berm’

 

 

Wil je meedoen aan (één van) deze activiteiten?