Samen tellen van b(l)oeiende planten in de berm in eigen buurt!

15 juni 2021

Samen tellen van b(l)oeiende planten in de berm in eigen buurt!

Ben jij als vrijwilliger of bewoner betrokken bij een initiatief dat zich richt op het ecologische beheer en het in bloei laten komen van bermen? Wil je kennis opdoen over bermplanten en meehelpen om de bloemenrijkdom van de bermen in jouw buurt in beeld te brengen? Dan is het project Bermscouts iets voor jou!

Bewoners- en vrijwilligersgroepen dragen in groeiende mate bij aan het ecologische beheer van bermen in Drenthe. Bermen worden geadopteerd, ingezaaid en soms ook gemaaid door lokale initiatiefgroepen in samenspraak met de grondeigenaar. Niet altijd is binnen initiatiefgroepen kennis in huis om de bloei en groei van bermplanten structureel in beeld te brengen en daarmee de effecten van het ecologische maaibeheer op de plantengroei te monitoren. Het project Bermscouts biedt Drentse bewoners- en vrijwilligersgroepen de kans om kennis op te doen over bermplanten en de monitoring van bermen. Ook is er aandacht voor het herkennen en tellen van insecten in de berm, waaronder dagvlinders.

Cursusavonden

Binnenkort zijn er twee online cursusavonden. Op maandagavond 28 juni a.s. vindt van 19.30 tot 20.30 de cursus Monitoring bermbeheer met de Nectarindex-methode plaats. Tijdens deze avond wordt er ook een korte toelichting op het project Bermscouts gegeven. Op maandag 5 juli a.s. vindt van 19.30 tot 21.00 uur de online basiscursus Herkenning bermplanten plaats. In augustus of september is er bij beide cursussen nog een veldmiddag.

Aanmelden?

Heb je belangstelling voor (een van) de cursussen, meld je dan aan via de paarse knop hier onder. Meer informatie over het project Bermscouts en de cursussen zijn hier te vinden.

Meld je hier aan

 

Het project Bermscouts wordt uitgevoerd door FLORON, Landschapsbeheer Drenthe, de Natuur en Milieufederatie Drenthe, Werkgroep Florakartering Drenthe en de Vlinderwerkgroep Drenthe.
Het project wordt gefinancierd door de Provincie Drenthe.