Toekomstbestendig en biodivers boeren, Peter Oosterhof vertelt hoe

4 juni 2020

Toekomstbestendig en biodivers boeren

Kruidenrijk grasland, zo’n 200 dagen per jaar weiden, weinig onkosten, gezonde koeien en een florerende insectenpopulatie: Peter Oosterhof boert goed na zijn omslag naar een natuur-inclusieve bedrijfsvoering en zijn samenwerking met Stichting Het Drentse Landschap is naar beider volle tevredenheid. 
Bekijk het inspirerende filmpje met Peter Oosterhof: