Webinar Basiskwaliteit Natuur Drenthe

2 maart 2022

Webinar Basiskwaliteit Natuur Drenthe

Op 17 febuari jl. organiseerde de provincie Drenthe voor gemeenten, waterschappen en natuurorganisaties de webinar Basiskwaliteit Natuur Drenthe. Met ‘basiskwaliteit’ wordt een minimale kwaliteit van het landelijk gebied bedoeld, zodat de voor dat landschap karakteristieke en algemene soorten algemeen zijn en algemeen blijven. Voor Drenthe is een eerste globale verkenning van de huidige stand van de Basiskwaliteit Natuur gedaan door ATKB|Buro Bakker.

De webinar is hier terug te kijken.

 

Programma

Meer informatie

Rapportage Basiskwaliteit Natuur Drenthe ATKB|Buro Bakker
Bestuurlijke Samenvatting Rapportage Basiskwaliteit Natuur Drenthe
Rapport Op weg naar Basiskwaliteit Natuur Naturalis