Wie wint de eerste Groene Anjer Prijs?

27 maart 2020

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe roept op om kandidaten voor te dragen voor de Groene Anjer Prijs 2020. De prijs is gericht op het inspireren en in het zonnetje zetten van vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe. De prijs bestaat uit een bedrag van € 3.000 en zal worden uitgereikt op 25 juni 2020.

Natuur en landschap staan in ons land onder grote druk en veel burgers maken zich zorgen om de teloorgang van natuur, landschap en biodiversiteit. Tegelijkertijd zetten veel mensen deze zorg om in activiteiten door zich als vrijwilliger in te zetten voor het behoud van de schoonheid van de provincie Drenthe.

De prijs is gericht op vrijwilligersgroepen die zich inzetten voor natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe. Met de Groene Anjer Prijs wil Cultuurfonds Drenthe duurzame initiatieven onder de aandacht brengen, nieuwe vrijwilligersgroepen inspireren en hen aanmoedigen om ook een groen initiatief te beginnen.

Aan het winnen van de Groene Anjer Prijs is € 3.000 prijzengeld verbonden. De nummers 2 en 3 ontvangen elk € 1.000 prijzengeld. De Groene Anjer is een inspiratieprijs, geen projectbijdrage, en wordt tweejaarlijks toegekend.

Doelstelling
Het belonen en onderstrepen van uitzonderlijke prestaties, instellingen of groepen die een opvallende impuls geven aan behoud van natuur, landschap en biodiversiteit in Drenthe.
Het in de schijnwerpers zetten van groepen of instellingen die zich in Drenthe bijzonder verdienstelijk maken op het gebied van natuur en landschap.
De donkergroene natuursector inspireren tot méér en beter.

Criteria
Er is een uitzonderlijke prestatie geleverd, in het afgelopen jaar of de afgelopen jaren, waarbij gelet wordt op kwaliteit en bereik.
Prestatie, historie, belang en binding met de provincie Drenthe.
Gedrevenheid tot verdere ontwikkeling ten behoeve van natuur, landschap en biodiversiteit.
Naast een opvallende impuls aan behoud en ontwikkeling kunnen relaties met educatie, milieu, duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en monumentaal erfgoed ook van betekenis zijn.

Aanmeldingscriteria
Alleen rechtspersonen zonder winstoogmerk komen in aanmerking voor de prijs. Uit hun statuten moet blijken dat zij werkzaam zijn op het culturele/natuur werkterrein. Voor 20 april 2020 kan iedereen zichzelf of een ander aanmelden via het voordrachtformulier op de site van het Cultuurfonds.

Genomineerden
Een jury toetst de voordrachten aan de criteria, legt zo nodig werkbezoeken af en stelt een top 3 samen. Op 11 mei worden de drie genomineerden bekendgemaakt en verzocht hun ambitieplan te omschrijven c.q. te verbeelden en uiterlijk 1 juni aan te leveren.

Versnelde procedure projectaanvragen
Er is nu ook een maandelijkse versnelde procedure ingesteld voor aanvragen op gebied van Natuur en Erfgoed voor aankoop van materialen zoals gereedschap, nest- en bijenkasten, onderzoek en educatieprojecten. Kijk voor meer informatie op de site van het Cultuurfonds of neem contact op met: Alie Brinks, ambtelijk secretaris Prins Bernhard Cultuurfonds Drenthe, telefoon (0592) 365 346 of groeneanjerprijs@cultuurfonds.nl.