Stijf havikskruid

Stijf havikskruid

Kenmerken: Gele bloemen in tuilen,  tot 120 cm hoog
Vindplaats: Bloemrijke bermen en taluds, vaak onder bomen
Periode: Zomer tot diep in de herfst

Herkenning
Stijf havikskruid behoort tot de ‘’gele composieten’’, net als biggenkruid en streepzaad. Als groep zijn gele composieten eenvoudig te herkennen aan de op paardenbloem lijkende gele bloemen. Maar binnen deze groep is het herkennen van soorten ronduit lastig. Stijf havikskruid herken je aan de hoogopgaande (tot 120 cm) bebladerde bloeistengels met bloemen in tuilen en een late bloei (juli tot september).  Maar let op! Verwarring is mogelijk met schermhavikskruid. Stijf havikskruid heeft in vergelijking met schermhavikskruid bredere, getande stengelbladen en bloemhoofdjes zonder afstaande omwindelblaadjes (bij schermhavikskruid staan ze af). Zie ter verduidelijking de fotocollage. Stijf havikskruid begint in de zomer te bloeien en gaat daarmee door tot diep in de herfst. Vanwege de lange bloeitijd is het een belangrijke nectar- en stuifmeelbron voor veel insecten.  Het is dus van belang om bermen waar deze soort voorkomt ecologisch en pas laat in het jaar (begin oktober) te maaien. 

Waar vind ik stijf havikskruid?
Vroeger was stijf havikskruid in Drenthe een zeer algemene soort, die alleen ontbrak in de laagveengebieden bij Meppel en in de kop van Drenthe. Talrijk was ze vooral langs lintvormige landschapselementen als houtwallen, taluds van watergangen en in met bomen begroeide bermen. Hoewel nog steeds algemeen, neemt het aantal planten per groeiplaats gestaag af. Een prachtig geel havikskruidlint is tegenwoordig een zeldzaamheid geworden. 

Geef waarnemingen door!
Kom je zo’n grote groeiplaats tegen? Geef deze dan door op www.waarneming.nl en draag daarmee bij aan de bescherming van deze soort in Drenthe! Kijk hier welke waarnemingen van het stijf havikskruid al zijn gedaan.

Print deze kaart en ga op zoek!

Stijf havikskruid

Scherm havikskruid