Statenlid Hans Kuipers

Hans Kuipers ambassadeur van de bunzing

In navolging van gedeputeerde Henk Jumelet en Statenleden Henk Nijmeijer en Ko Vester is nu ook de voorzitter van Statenfractie GroenLinks, Hans Kuipers, ambassadeur geworden van een Drents dier: de Bunzing. Wij riepen samen met andere natuurorganisaties bestuurders op om in de bres te springen voor boerenlandsoorten waarmee het steeds minder goed gaat.  

Door intensivering en schaalvergroting van de landbouw, ongunstig bermbeheer en wijzigingen in beleid is het agrarisch gebied in Drenthe eentoniger geworden. Veel percelen bestaan uit monoculturen en wilde bloemen zijn verdwenen. Ook bermen zijn minder bloemrijk en houtwallen en struiken verdwijnen uit het landschap. Dat vertaalt zich in de sterke achteruitgang van allerlei diersoorten zoals boerenvlinders, akker- en weidevogels en zoogdieren zoals de Bunzing.

“Ik vind het belangrijk om ambassadeur te zijn van de Bunzing! Bunzingen horen echt bij Drenthe – ze gedijen goed in ons gevarieerde, kleinschalige landschap met veel houtwallen en vinden graag een nestplaats in het stro op boerderijen. Het gaat de laatste jaren minder goed met de Bunzing, waarschijnlijk door het eentoniger worden van ons landschap en de strobult is op veel boerderijen ook verdwenen. Ik denk dat het goed is te blijven benadrukken wat het effect hiervan kan zijn op typische Drentse dieren zoals de Bunzing.” – Hans Kuipers

Heel Drenthe Zoemt

We hebben ook alle gemeenten uitgenodigd om ambassadeur te worden van een boerenlandsoort. Hoe meer enthousiaste ambassadeurs in Drenthe, hoe groter de aandacht voor de noodzakelijke versterking van biodiversiteit op het Drentse platteland.

Meer informatie over de bunzing? Lees de blog van natuurspotter Aaldrik Pot…

Foto in overzicht gemaakt door: Martin Mollet