“Waar zijn de vlinders gebleven?”

23 juni 2017

Wij wonen in Zuidwolde, een gebied met veel afwisseling van bosrijke delen, veel kleinere en grotere natuurgebieden en verder agrarisch gebied. Deels is dat nog kleinschalig, kleine percelen met houtwallen er omheen, maar deels ook geïntensiveerde landbouw en veeteelt gebieden. Het is nu midden juni en daarmee zitten we in de “juni-dip” voor de dagvlinders. Een periode waarin de voorjaarsvlinders verdwenen zijn en de zomervlinders en de nieuwe generaties van soorten als Kleine vos en Dagpauwoog nog moeten verschijnen. Wanneer ik kijk naar oude gegevens zoals bijvoorbeeld 2014, zag ik op mooie dagen toch steeds wel aantallen van 10 of meer exemplaren van zeker 5 verschillende soorten voorbijkomen.

Icarusblauwtje en andere dagvlinders in juni

Groot dikkopje op braambloem

Vandaag was ik enkele uren in de Vlindertuin en ik heb alleen 2 Kleine koolwitjes gezien. Het gaat nog steeds erg slecht met de dagvlinders en allerwegen krijg ik de vraag: “Waar zijn de vlinders gebleven?” Van de vele rupsen van de Kleine vos die je kon zien groeien op de brandnetels in de Vlindertuin, zijn er maar enkele als vlinder gezien. Wel zie ik overal op de brandnetels in “het wild” rupsen van de Dagpauwoog. Soms ziet het er zwart van. Ik hoop dat het daarmee straks beter gaat. Sommige soorten zoals het Groot dikkopje doen het wel wat beter. Vooral in de natuurgebieden zie ik er veel. Maar de meeste soorten van het boerenland blijven heel beperkt aanwezig.

Icarusblauwtje in ROEG

Afgelopen maandag was ik met Jan Dijk in Zuidwolde voor opnames van het Icarusblauwtje voor ROEG. Het deel van het Vlinderommetje aan de oostzijde van Zuidwolde (een Idylle!) is uitermate geschikt voor Icarusblauwtjes: schrale, deels open grond met veel Kleine klaver en Rolklaver. Dat we maandag geen Icarusblauwtjes zagen was jammer maar wel vanzelfsprekend want het was koud en winderig, maar ook de warme dagen er na waren er slechts enkele te zien. De lucht is hemelsblauw, maar de spiegeling van de lucht op de vleugels van het Icarusblauwtje blijft achterwege; Jammer!