Vlindergenot in 2018

9 juli 2018

Door Joop Verburg

Dwars tegen alle sombere perspectieven in, blijkt 2018 ineens een bijzonder vlinderjaar. Niet dat het nu ineens met alles goed gaat, maar er zijn veel vlindersoorten die in ongekende (zeker de laatste 10 jaar) aantallen te zien zijn. Dat geldt nog niet voor de gewoonste tuinvlinders zoals Dagpauwoog en Kleine vos, maar wel voor veel andere soorten…

Mei

De Zilveren maan. Dat is een schoonheid van een vlinder die zeldzaam is in Drenthe en maar op een paar plekken voorkomt. Een van die plekken is het Reestdal bij de Wildenberg – waar hij in 2014 werd ontdekt. Sindsdien volgen we de populatie en we zien wisselende aantallen. Met als hoogtepunt: 17 exemplaren 2 jaar geleden. Dit jaar vlogen er in mei meer dan 50 exemplaren. Heerlijk om te zien hoe de vlinders steeds nectar gingen drinken op de Kale jonker, de Echte koekoeksbloemen en Waterkruiskruid. Vervolgens doken ze weer snel naar beneden om het Moerasviooltje op te zoeken om daarop eitjes te leggen. Kennelijk kost het veel energie en moeten ze tussendoor steeds foerageren.

Juni

Verrassend grote aantallen Groot dikkopjes en Icarusblauwtjes lieten zich zien. Nog veel meer imponeerden de Heideblauwtjes. Ze vlogen bij tientallen op heidegebieden van de Takkenhoogte en wanneer je dat zou extrapoleren naar het hele gebied kom je op vele duizenden exemplaren. Later zagen we de nieuwe generatie Citroenvlinders en ook die waren in grote aantallen te bewonderen. Boomblauwtjes vlogen veel rond de Vuilboom; een heerlijke en langdurige nectarbron. Het meest bijzonder was de “explosie” van Eikenpages. De afgelopen jaren hebben we die dramatisch zien afnemen, maar dit jaar krijg van allerlei kanten bericht van mensen die veel Eikenpages zien. Ik zie ze ook zelf in de Vlindertuin en op andere plekken. In de Wildenberg zag ik honderden exemplaren buitelend om elkaar heen en dan weer de vleugels spreidend om de zonnewarmte op te nemen. Verder worden zeldzame soorten zoals de Grote weerschijnvlinder dit jaar in heel Drenthe gezien.

Nacht

Niet alleen de dagvlinders laten hier en daar bijzonderheden zien. Ook de nachtvlinders leveren soms grote verrassingen op. Met de prachtige en warme avonden van deze tijd, ga ik regelmatig met de nachtlamp er op uit. Ik vond vaak meer dan 100 soorten op een avond. Ik heb ook hier en daar wat bomen ingesmeerd met een soort stroop. Bepaalde soorten nachtvlinders ruiken dat en komen er op af om er van te drinken. Een van de soorten die dat doen, is het Weeskind: Rood weeskind en Karmozijnrood weeskind. Op 2 juli stond ik met de lamp aan de oostkant van Zuidwolde. Ook dat werd een prachtige avond met meer dan 80 verschillende soorten. Een aantal buurtbewoners kwam kijken en ze verbaasden zich over de schoonheid en de diversiteit van nachtvlinders. Maar het hoogtepunt was toch wel dat op 10 ingesmeerde bomen 42 Karmozijnrood weeskind zaten en 1 Rood weeskind. De prachtige rode onderjurken van deze grote nachtvlinder waren vaak te zien en ook ik was zwaar onder de indruk. Nachtvlinderen is telkens een buitengewoon verrassende bezigheid.

 

Denk nu niet ineens dat alles goed gaat met de natuur, want met de boerenlandvlinders zoals het Zwartsprietdikkopje is het nog steeds armoedig. In de natuurgebieden zie je soms best mooie aantallen maar in het open gebied zijn ze zeer schaars. Wel zie ik in de waarnemingen van 2018 het hoopvolle bericht dat de natuur zich, wanneer de omstandigheden gunstiger worden, vooral op het gebied van insecten razendsnel kan herstellen. Dat is toch een mooie uitdaging…

Meer blogs van Joop lezen? Neem dan eens een kijkje op zijn profielpagina!