Hoogeveen Bijvriendelijke gemeente

Hoogeveen Bijvriendelijke gemeente

Hoogeveen is woensdag 22 mei door Nederland Zoemt uitgeroepen tot Bijvriendelijke gemeente. Hiermee doet Hoogeveen de bij, die zo prominent aanwezig is in haar gemeentewapen, eer aan. De bij heeft het, net als vlinders en andere insecten, de laatste jaren erg zwaar door gebrek aan voedsel en nestelgelegenheid en wordt daarom met uitsterven bedreigd. Afgelopen woensdag heeft wethouder Erik Giethoorn bordjes met ‘Bijvriendelijke gemeente’ overhandigd aan werkgroepen uit het Zuiderpark en het Steenbergerpark, waarmee het behalen van deze titel wordt gevierd.

Actieve samenwerking
Een belangrijke factor voor het verkrijgen van de titel Bijvriendelijke gemeente vormt de actieve samenwerking met vele bewoners, het IVN en Landschapsbeheer Drenthe. Zij leveren een grote bijdrage aan de bevordering van de biodiversiteit binnen de gemeente. Zo zijn in het Zuiderpark bijenheuvels, insectenhotels en fruitgaarden gerealiseerd en zijn bloemmengsels ingezaaid en meidoornvakken ingeplant. En aan de oostelijke rand van het Steenbergerpark is een heuse vlinderidylle gerealiseerd waar bijen, vlinders en natuurlijk ook de inwoners kunnen genieten van de bloemenpracht.

Betere leefomgeving
Wethouder Erik Giethoorn: ‘De titel Bijvriendelijke gemeente geeft aan dat Hoogeveen goed op weg is om de bij en ook andere insecten, een betere leefomgeving te bieden.’ Zo wordt veruit het grootste deel van de Hoogeveense bermen al jaren ecologisch beheerd, waarbij het maaisel een paar dagen blijft liggen en daarna wordt afgevoerd. Daardoor blijven de rijpe zaden achter en kunnen insecten een veilig heenkomen zoeken.

Ook worden stukken berm gefaseerd gemaaid. Dit maaibeheer heeft als resultaat dat op veel plaatsen in onze bermen inmiddels mooie soorten als orchideeën groeien. En waar orchideeën groeien, groeien veel meer verschillende plantensoorten, die weer als voedsel kunnen dienen voor onze bijen. Hoogeveen ontving eind 2017 ook de titel ‘Beste bermbeheerder van Drenthe’.

Ook wordt bij de aanplant van heesters en bomen steeds meer rekening gehouden met nectarsoorten, maar ook met bloeitijden, zodat bijen van vroeg in het voorjaar tot in het late najaar voldoende voedsel hebben.