Tynaarlo geeft ruim baan aan bloemen, bijen en bomen

24 juni 2020

Tynaarlo geeft ruim baan aan bloemen, bijen en bomen

Dagblad van het Noorden, 22 juni

Een bloemenpracht in elke berm door minder efficiënt maaien. Meer bijen, meer insecten en een gevarieerder bomenbestand. De gemeente Tynaarlo heeft grootse plannen om in de hele gemeente de natuur gevarieerder te maken.

Dit valt op te maken uit een plan dat onlangs naar de gemeenteraad is gestuurd. Tynaarlo wil de zogenoemde biodiversiteit bevorderen. Dit betekent dat de flora en de fauna gevarieerder moeten worden. De gemeente wil voor de nieuwe werkwijze 140.000 euro extra uit trekken voor grondwerkzaamheden, plantmateriaal en bloemenzaden, ware het niet dat het geld op is. Daarom staat dit in de begroting geparkeerd onder wenselijke plannen waar het geld nog voor gezocht moet worden. Een groot aantal maatregelen behelzen echter vooral een andere werkwijze, die niet duurder is. Die kan dus wel gewoon doorgaan.

Wel erg veel eiken

De gemeente telt ongeveer 45.000 bomen. In meerderheid zijn dat eiken. Daar moet wat meer variatie in komen. De gemeente wil meer andere inheemse bomen planten. Welke dat zijn, hangt af van de grondsoort ter plekke. Belangrijk is ook dat de boomsoort een goede gastheer is voor insecten. Want ook met insecten gaat het slecht, de gemeente wil bevorderen dat deze beestjes kunnen voortbestaan.

De gemeente heeft 190 hectare berm in beheer. Volgens de gemeente bestaat 2,5 procent van het oppervlak van Nederland uit bermen, terwijl erkende natuurgebieden 4 procent van het oppervlak uitmaken. Bermen zijn daarom belangrijk voor het voortbestaan van de natuur, ze kunnen bijvoorbeeld een schakel vormen tussen natuurgebieden.

Niet in een keer de hele bups maaien

Het maaien van de bermen gaat daarom veranderen. De gemeente wil beter per locatie kijken wat de beste methode is. Het gaat ook doelbewust minder efficiënt: niet in een keer de hele bups maaien en het gras afvoeren, want dan neem je meteen veel insecten mee en zaadjes van gras en andere planten. De zuigmaaiers moeten plaatsmaken voor cyclomaaiers. De medewerkers laten dan het gras nog even liggen, waardoor zaadjes in de bodem kunnen vallen en niet worden afgevoerd. Ook insecten kunnen dan nog een veilig heenkomen zoeken. Bovendien wordt met opzet niet aldoor het hele oppervlak van een stuk berm gemaaid, maar een deel. Dit leidt tot minder verstoring van de natuur.

Bloeiend groen in Vries, als gevolg van ecologisch maaibeheer. Foto: Judith van den Berg.

De gemeente heeft ook 15 hectare aan vijvers en 380 kilometer aan watergangen in beheer. Daarnaast zijn er nog de vele waterpartijen bij Ter Borch bij Eelderwolde en bijvoorbeeld de Zuidlaardervaart. Ook hier gaat de gemeente de natuurfunctie versterken, onder andere door minder stijle oevers te creëren, waardoor er een geleidelijker overgang ontstaat tussen water en land. Dit moet de natuur ter plekke bevorderen.

Natuur rondom vijver en sloot

De gemeente gaat ook de watergangen minder intensief schonen, althans voor zover er geen schouw op ligt. Op één talud van de watergang blijven de planten staan, zodat insecten er kunnen overwinteren. Elk jaar wisselt het talud, zodat houtige gewassen niet uit de kluiten groeien.

Het nieuwe vijverbeheer leidt er ook toe dat de huidige uitvoerende aannemer dit karwei nog een jaar langer mag klaren. Normaal gesproken zou de gemeente de klus dit jaar opnieuw aanbesteden, dit stelt zij uit om de nieuwe werkwijze goed in het bestek te kunnen verwerken.

  • Bron: Dagblad van het Noorden, door Hilbrand Polman, 22 juni 2020. Lees het artikel hier.
  • Lees hier meer over ecologisch bermbeheer en bevordering van biodiversiteit in de Drentse gemeenten.