Nieuws

Kleurkeur: voor meer biodiversiteit in bermen en groenstroken

De Vlinderstichting en Stichting Groenkeur hebben Kleurkeur ontwikkeld. Kleurkeur staat voor goed maaibeheer van bermen en andere groenstroken. Dankzij Kleurkeur kunnen opdrachtgevers en aannemers zich voorbereiden op een nieuwe standaard voor insectenvriendelijk bermbeheer. Beter bermbeheer zorgt voor meer bloemen en een grotere overlevingskans van insecten als vlinders en bijen. Door het intensieve gebruik van ons

‘Chemievrij maakt je blij’: lever je bestrijdingsmiddelen in en krijg een vlinderstruik cadeau

Bewoners uit Assen-Oost en Assen Oud-Zuid opgelet! Van 13 juni tot en met 31 juli kun je je chemische bestrijdingsmiddelen inleveren bij de Milieustraat in Assen. Doe je dit, dan ontvang je een voucher voor een gratis vlinderstruik. De voucher kun je inleveren bij Tuincentrum Tuinland in Assen. Schoon drinkwater uit de Drentsche Aa Elke

Hoogeveen Bijvriendelijke gemeente

Hoogeveen is woensdag 22 mei door Nederland Zoemt uitgeroepen tot Bijvriendelijke gemeente. Hiermee doet Hoogeveen de bij, die zo prominent aanwezig is in haar gemeentewapen, eer aan. De bij heeft het, net als vlinders en andere insecten, de laatste jaren erg zwaar door gebrek aan voedsel en nestelgelegenheid en wordt daarom met uitsterven bedreigd. Afgelopen

Met IVN Borger-Odoorn op zoek naar de Knollathyrus

Zondag 19 mei organiseert IVN Borger-Odoorn een excursie over de Knollathyrus in de omgeving van Eesergroen. Deze zeldzame plantensoort komt in Drenthe bijna alleen hier in de bermen voor. Sinds vorig jaar is de gemeente Borger-Odoorn daarom in het kader van Heel Drenthe Zoemt ambassadeur voor de Knollathyrus. De Knollathyrus is uitermate zeldzaam in ons

Help het onderzoek naar mezensterfte: is chemische bestrijding van de buxusmot de boosdoener?

De buxusmotrupsen komen er weer aan! De buxusmot vormt de laatste jaren een steeds groter probleem voor buxusplanten in de tuin. Sommige buxusbezitters gebruiken chemische bestrijdingsmiddelen tegen de buxusmot. Regelmatig ook middelen die wettelijk niet zijn toegelaten. De rupsen van de buxusmot zijn echter geliefd voedsel voor verschillende vogels, waaronder de kool- en pimpelmees. Er

Subsidieregeling Groene Bewonersinitiatieven Drenthe

Heb jij een idee voor het verbeteren van de bijen- en vlinderstand in jouw woonomgeving? In jouw dorp, straat of buurt? Wil je bijvoorbeeld een berm inzaaien met bijen- en vlinderplanten, een slootkant natuurlijker maken of een bijenhotel neerzetten? De provincie Drenthe heeft daarvoor de komende drie jaar subsidie beschikbaar. De regeling voor groene bewonersinitiatieven

Steenuilen Aa en Hunze onder de pannen

Dankzij het samenwerkingsverband Heel Drenthe Zoemt is de gemeente Aa en Hunze sinds januari 2018 ambassadeur van de steenuil. De gemeente gaat zich inzetten om het leefgebied van deze icoon van de biodiversiteit van het kleinschalig (boeren)landschap te verbeteren en hoopt dat inwoners ook een steentje willen bijdragen. Hiervoor zijn Landschapsbeheer Drenthe, de Steenuilenwerkgroep Drenthe

Gemeente Assen krijgt 150 bij-vriendelijke bomen en struiken

Dankzij de actie van supermarktketen Lidl, waar klanten hun statiegeld konden doneren voor bij-vriendelijke bomen, heeft de gemeente Assen op woensdag 27 maart 150 bomen en struiken geplant. Ook zijn nestelplekken voor wilde bijen gecreëerd en is een Drents bloemenmengsel gezaaid. De activiteiten vonden plaats op de geluidswal langs de A28 in de wijk Baggelhuizen.

Landbouw- en natuurorganisaties presenteren Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit

De Drentse landbouw- en natuurorganisaties slaan de handen ineen om samen te werken aan natuurinclusieve landbouw in Drenthe. Zij hebben daarvoor een gezamenlijke Agenda Boer, Burger en Biodiversiteit opgesteld. Deze is vandaag als eerste aangeboden aan de provinciale lijsttrekkers en de dijkgraven van de Drentse waterschappen. De organisaties roepen alle vers gekozen provincie- en waterschapbestuurders

Doe mee met de Bijenwerkdag!

Wilde bijen zijn verantwoordelijk voor 80% van de bestuiving en zijn daarom onmisbaar. Toch hebben wilde bijen het niet makkelijk in Nederland. De helft van alle 359 soorten is bedreigd. Om de wilde bijen te ondersteunen organiseren Het Drentse Landschap en Landschapsbeheer Drenthe in samenwerking met Nederland Zoemt op 15 en 16 maart de Bijenwerkdag.

Wethouder Emmen neemt Advies Oranje zandoogje in ontvangst

Op woensdag 23 januari hebben de Natuur en Milieufederatie Drenthe, Landschapsbeheer Drenthe en de werkgroep natuur en leefomgeving Weerdinge het ‘Advies Oranje zandoogje gemeente Emmen’ aangeboden aan wethouder René van der Weide. In het advies geven de natuurorganisaties aan wat de gemeente Emmen, de provincie en andere grondgebruikers kunnen doen om de leefomgeving voor deze

Afsprakenkader soortenrijk Drenthe getekend

Donderdag 29 november tekenden Drentse gemeenten, waterschappen en de provincie Drenthe het afsprakenkader ‘Soortenrijk Drenthe – Samenwerken aan natuurvriendelijke bermen en oevers’. De Natuur en Milieufederatie Drenthe heeft samen met andere maatschappelijke organisaties de ondersteuningsverklaring ondertekend. Gezamenlijk gaan alle overheden en organisaties zich inzetten voor vergroting van de biodiversiteit in het landelijk gebied. In het

Internationale coalitie voor bescherming bestuivers breidt uit

Na 22 voorgangers zijn Wit-Rusland, Estland en Noorwegen ook van plan met uitsterven bedreigde bestuivende diersoorten te beschermen. Hiervoor ondertekenen ze op 14 november de Declaration of the Coalition of the Willing on Pollinators. Ook de Europese Unie als geheel zal tekenen. Dat gebeurt tijdens de veertiende editie van de UN Biodiversity Conference in Sharm-el-Sheikh in Egypte. Het ministerie

Wethouder Aa en Hunze ontvangt ‘Advies Steenuil’

Woensdag 17 oktober overhandigden de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe wethouder Henk Heijerman het ‘Advies Steenuil Aa en Hunze’. In dit adviesrapport is aangegeven wat de gemeente en andere grondgebruikers kunnen doen om de leefomgeving voor de steenuil te verbeteren. Het uiteindelijke doel is de vestiging van meer steenuilen in Aa en Hunze,

Excursie bladmineerders Kleibosch

Op zaterdag 6 oktober organiseert Heel Drenthe Zoemt–partner de Vlinderwerkgroep Drenthe van 10.00-15.00 een excursie over bladmineerders in het De Kleibosch bij Roderwolde/Foxwolde. Bladmineerders zijn larven van bepaalde vlinder- en vliegensoorten. De jonge rupsen doen zich te goed aan het bladmoes in bladeren van bomen en struiken. Zo ontstaan kenmerkende vraatgangen in bladeren. Onder leiding

Samenwerking biedt perspectief voor het Oranje zandoogje

Dinsdag 25 september organiseerden we in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe in Weerdinge een natuurwerkplaats over het Oranje zandoogje. Samen met natuurorganisaties, bewoners en ambtenaren van de gemeente Emmen en de provincie hebben we besproken wat iedereen kan doen om de leefomgeving voor het Oranje zandoogje te verbeteren. In november 2017 is gedeputeerde Henk Jumelet tijdens

Koekangerveld Zoemt

In 2017 is het project Nederland Zoemt gestart. Een landelijk project dat het voedselaanbod en de nestgelegenheid van wilde bijen structureel moet vergroten. Dit wordt onder andere gedaan door het aanleggen van bloemrijke stroken of weiden, het creëren van open zandplekken en het plaatsen van insectenhotels. Dit gebeurt, landelijk en in Drenthe, op verschillende plekken om verbindingen

Praktijkmiddag Bijvriendelijk landschapsbeheer

Wilt u meer weten over wilde bijen in natuur en landschap? Bent u benieuwd hoe u bij het beheer van een natuurterrein of buurtpark zoveel mogelijk rekening kunt houden met wilde bijen en andere insecten? Schrijf u dan in voor de Praktijkmiddag Bijvriendelijk landschapsbeheer van Landschapsbeheer Drenthe en Het Drentse Landschap! Praktijkmiddag Tijdens een korte

Wethouder Borger-Odoorn ontvangt Advies Knollathyrus

Op donderdag 19 juli heeft de Natuur en Milieufederatie Drenthe het Advies Knollathyrus aangeboden aan wethouder Freek Buijtelaar van de gemeente Borger-Odoorn. In het advies is aangegeven wat de gemeente en andere grondgebruikers kunnen doen om deze zeldzame plantensoort te beschermen en beheren. In februari is de gemeente Borger-Odoorn aangehaakt bij de campagne Heel Drenthe

Ecologisch bermbeheer Benneveld in beeld

In 2017 is het dorp Benneveld overgestapt op ecologisch bermbeheer. Door maaien en het maaisel af te voeren verschraalt de berm en ontstaat een bloemrijke berm. Dit biedt een aantrekkelijke leefomgeving voor bijen, vlinders en andere insecten. De bermen zijn nu veel mooier om te zien! Niet alleen aantrekkelijk voor de inwoners zelf maar ook

Boerenlandvlinders op de kaart

In het agrarische gebied in Drenthe vinden we verschillende kenmerkende dagvlindersoorten. Het zijn vlinders die zich thuis voelen in bloemrijke graslanden, kruidenrijke bermen, slootkanten en overhoekjes. Ze worden in de volksmond ook wel ‘boerenlandvlinders’ genoemd. Wie even zoekt, vindt in de zomermaanden al snel een aantal verschillende soorten boerenlandvlinders op een luwe, zonnige en bloemrijke

Laat jouw buurt zoemen

Dit najaar organiseert, onze collega en partner in het project Heel Drenthe Zoemt, IVN een reeks cursussen over bijvriendelijk tuin- en groenonderhoud. In de cursus leer je hoe je je tuin en buurt bijvriendelijk maakt. Doe je mee? Met bijvriendelijk onderhoud help je niet alleen de wilde bijen, maar ook andere insecten en de biodiversiteit

Wethouder Aa en Hunze op de ladder voor de Steenuil

Donderdag 21 juni organiseerden de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe een natuurwerkplaats in Amen voor de gemeente Aa en Hunze. Het onderwerp: de Steenuil. Met deskundigen van de Steenuilenwerkgroep Drenthe, de plaatselijke steenuilenwerkgroep, bewoners en ondernemers hebben we besproken wat boeren, burgers, buitenlui én de gemeente zelf kunnen doen om de leefomgeving voor

Gemeente Coevorden ambassadeur Kleine vuurvlinder

In het kader van Heel Drenthe Zoemt gaat ook Wethouder Jeroen Huizing van de gemeente Coevorden zich inzetten als ambassadeur voor de biodiversiteit van het boerenland. Wethouder Huizing maakt zich sterk  voor de Kleine vuurvlinder, een icoonsoort van schrale bermen en graslanden. Deze vlinder komt in Coevorden dankzij goed ecologisch bermbeheer weer voor bij sportpark ’t

Gemiste kans op duurzaam perspectief voor boer en natuur

Vandaag presenteert de Europese Commissie de nieuwe wetsvoorstellen voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dit beleid gaat in 2021 van start. De komende maanden wordt door Europese lidstaten en parlement, in zowel Brussel als Den Haag, onderhandeld over het voorstel. Natuur- en milieuorganisatie in Europa en Nederland zijn teleurgesteld: bescherming van natuur en biodiversiteit zijn in

Asserboys in de bres voor meer biodiversiteit

Van onze partners Landschapsbeheer Drenthe Op dit moment is er veel belangstelling voor het behoud en de ontwikkeling van biodiversiteit. Met name de sterke achteruitgang van wilde bijen en boerenlandvlinders is zorgelijk. Op kleine schaal zijn er veel mogelijkheden om deze diersoorten een handje te helpen. Burgerinitiatieven op dit gebied schieten inmiddels als paddenstoelen uit

Deltaplan Biodiversiteit: in actie voor een rijker Nederland

Hoe vaak hoor je nog de roep van de grutto of de veldleeuwerik? En waar zie je nog de tere vlindervleugels fladderen van het gentiaanblauwtje? De afname van de rijkdom aan dieren en planten gaat in Nederland adembenemend snel. Zichtbaar en onzichtbaar. Dinsdag – op de internationale dag van de Biodiversiteit – is www.samenvoorbiodiversiteit.nl live

Heel Drenthe Zoemt schiet Knollathyrus te hulp

In Eesergroen kwamen gemeenteambtenaren, onderzoekers, natuurorganisaties, bewoners en ondernemers bij elkaar om tot een actieplan te komen. Een actieplan om de Knollathyrus, een rode lijst soort die vrijwel alleen nog in de gemeente Borger-Odoorn voorkomt, een handje te helpen. Trots Verschillende gemeenten zijn Heel Drenthe Zoemt – ambassadeur en komen op die manier op voor

‘Achteruitgang insecten in Nederland is zorgelijk,’ concludeert minister

Eind vorig jaar gaf minister Schouten Wageningen Environmental Research de opdracht om de stevige Duitse onderzoeksresultaten over achteruitgang van insecten tegen het licht te houden. De vraag: wat betekenen deze cijfers voor Nederland? Betrouwbaar resultaat Het onderzoek waar we het over hebben, concludeerde dat de totale biomassa aan vliegende insecten in de laatste 27 jaar met

Goed nieuws voor de bij!

In februari deden wij samen met andere natuur- en milieuorganisaties de oproep om een petitie te ondertekenen waarin minister Schouten werd gevraagd met een totaalverbod op neonicotinoïden in te stemmen. En, zo blijkt nu: met succes! Samen met Nederland stemde een meerderheid van lidstaten van de Europese Unie in met en verbod op het gebruik van

Natuurwerkplaats voor de Knollathyrus

Op 17 mei organiseren de Natuur en Milieufederatie Drenthe en Landschapsbeheer Drenthe in samenwerking met de gemeente Borger-Odoorn een natuurwerkplaats over de Knollathyrus. Doel van de natuurwerkplaats is om de gemeente voorstellen te doen voor de verbetering van de leefomstandigheden van deze icoonsoort. In februari is de gemeente Borger-Odoorn onze ambassadeur geworden voor de Knollathyrus. Deze zeldzame

Heel Noordenveld gaat zoemen!

Eén groot bloemenlint voor bijen en vlinders. Dat is het doel van de Landelijke Zaaidag op 22 april, ook in Noordenveld! IVN zet zich samen met GroenLinks en PvdA in voor de Landelijke Zaaidag. Samen met leerlingen van de Esborg en inwoners van Noordenveld wordt een aantal plaatsen ingezaaid met speciaal bloemenzaad voor bijen en insecten. Mensen hebben bijen nodig.

Bloeiend Benneveld en de Nationale Zaaidag…

Op zondag 22 april 2018 is het nationale zaaidag. Op vele plaatsen in het land worden dan bloemen gezaaid voor de bijen en de vlinders. Ook in Benneveld gaan ze aan de slag. De achteruitgang van bijen en andere insecten is ook in 2017 weer meer dan eens in het nieuws geweest. Met Heel Drenthe

Eerste Nationale Bijentelling op 21 en 22 april

In het weekend van 21 en 22 april organiseert Nederland Zoemt de eerste Nationale Bijentelling. Iedereen wordt opgeroepen om mee te doen aan dit landelijk onderzoek door in de tuin gedurende een half uur bijen te tellen. Dit onderzoek is nodig omdat het niet goed gaat met wilde bijen. Ruim de helft van de bijna

Ruim 500 vrijwilligers geven de bij steuntje in de rug

Tachtig procent van onze eetbare gewassen is voor bestuiving afhankelijk van de wilde bij. Zonder bestuiving door bijen zullen er geen aardbeien, tomaten of appels meer in de supermarkt liggen. De bij is dus onmisbaar, maar het kleine beestje is in gevaar. Maar liefst de helft van alle 358 Nederlandse bijensoorten is bedreigd. Daarom staken

Steun de bij, Nederland gifvrij!

Het is code ‘rood’ voor de 360 soorten wilde bijen die in Nederland leven. Recent onderzoek laat zien dat in de afgelopen 27 jaar de vliegende insecten met 75% zijn afgenomen. Naast het verdwijnen van voedsel en nestgelegenheid voor insecten spelen het gebruik van herbiciden en insecticiden in de landbouw hierin een cruciale rol. De

Kom in actie op de Bijenwerkdag op 9 en 10 maart a.s.

Ze zorgen voor de kers op je taart en de aardbeien onder je slagroom. Wilde bijen zijn verantwoordelijk voor 80% van de bestuiving en zijn daarom onmisbaar. Toch hebben wilde bijen het niet makkelijk in Nederland. De helft van alle 357 soorten is bedreigd. Om de wilde bijen te ondersteunen organiseren Het Drentse Landschap en

Gemeente Borger-Odoorn ambassadeur van de Knollathyrus

Ook de gemeente Borger-Odoorn heeft zich aangemeld als ambassadeur voor de biodiversiteit van het boerenland. De gemeente gaat zich inzetten voor de Knollathyrus. Deze zeldzame plantensoort komt in Drenthe bijna alleen in de bermen in de omgeving van Ees en Eesergroen voor. De Knollathyrus heeft opvallende donkerrode tot lichtpaarse bloemen en bloeit van mei tot

Voorkom dat je vaste dosis Heel Drenthe Zoemt op Facebook gaat verdwijnen

In 2018 start Facebook met nieuwe instellingen en een nieuwe tijdlijn. Dat houdt in dat nieuwsberichten van organisaties, informatiecampagnes en evenementen minder vaak te zien zullen zijn op je tijdlijn. Of het nou over natuurfoto’s, kattenplaatjes, nieuwsberichten of politiek gaat – berichten van je vrienden en familie zullen duidelijk voorrang krijgen. Voor Heel Drenthe Zoemt

Gemeente Aa en Hunze ambassadeur van de steenuil

In navolging van de provincie Drenthe en waterschap Vechtstromen heeft nu ook de eerste Drentse gemeente zich aangemeld als ambassadeur voor de biodiversiteit van het boerenland. De gemeente Aa en Hunze gaat zich inzetten voor de steenuil, een soort die zich goed thuis voelt in kleinschalig boerenlandschap… Verreweg de meeste steenuilen zijn te vinden in

In memoriam Minko van der Veen: ecologisch beheer goed voor vlinders

Dagvlinders profiteren daadwerkelijk van consequent ecologisch graslandbeheer. Dit blijkt uit monitoring door de vlinderwerkgroep van IVN Roden van de terreinen rondom de gaslocatie bij Langelo. Coördinator van de vlinderwerkgroep Roden en secretaris van de Vlinderwerkgroep Drenthe Minko van der Veen vroeg ons kort geleden om dit positieve bericht naar buiten te brengen. Helaas is hij

Waterschap Vechtstromen ambassadeur van de regenworm

In het kader van Heel Drenthe Zoemt gaat ook waterschap Vechtstromen zich inzetten als ambassadeur voor de biodiversiteit van het boerenland. Het waterschap maakt zich sterk voor de regenworm, de icoonsoort voor de biodiversiteit in de bodem. De regenworm kan dit steuntje in de rug goed gebruiken, want het gaat helaas niet zo goed met

Mensen én insecten in hun sas met eco-zonnepark op oude stortplaats

Bron: DvhN – Op de voormalige stortplaats in Ubbena is een zonnepark met ruim 2200 panelen geopend. Een eco-zonnepark om precies te zijn. Dit zonnepark levert niet alleen duurzame elektriciteit, maar draagt straks ook bij aan de biodiversiteit. Op de voormalige stortplaats, waar vooral puin in de grond zit, is afgelopen jaar een zonnepark aangelegd. Met de 2208 panelen,

Bermbeheer dat bijdraagt aan biodiversiteit

Bermen hebben een belangrijke functie in het buitengebied. In het steeds intensiever gebruikte agrarische landschap in Drenthe neemt hun belang als leefgebied en verbinding tussen leefgebieden voor planten en dieren alleen maar toe. Ecologisch bermbeheer kan in dit kader een belangrijke bijdrage leveren aan de biodiversiteit in Drenthe. Tijdens de manifestatie en het bermensymposium Heel

Fractievoorzitter GroenLinks ambassadeur van de Bunzing

In navolging van gedeputeerde Henk Jumelet en Statenleden Henk Nijmeijer en Ko Vester is nu ook de voorzitter van Statenfractie GroenLinks, Hans Kuipers, ambassadeur geworden van een Drents dier: de Bunzing. Wij riepen samen met andere natuurorganisaties bestuurders op om in de bres te springen voor boerenlandsoorten waarmee het steeds minder goed gaat.   Door

Gezamenlijke aanpak voor herstel van biodiversiteit op platteland

Achttien organisaties op het gebied van natuur, landbouw en wetenschap slaan de handen ineen voor versterking van biodiversiteit op het platteland. Vóór de zomer van 2018 willen ze een uitgewerkt herstelplan op tafel leggen. De organisaties, waaronder de Natuur en Milieufederaties, hebben dit gisteren vastgelegd in de intentieverklaring genaamd ‘de Verklaring van Driebergen’. Zij zullen

Hoogeveen beste bermbeheerder en Gedeputeerde Jumelet adopteert oranje zandoogje

Er is veel animo om samen te werken aan de versterking van de natuur van het Drentse platteland. Dit bleek tijdens de goed bezochte manifestatie Heel Drenthe Zoemt. Er waren ruim 120 bestuurders en ambtenaren van de provincie, gemeenten en waterschappen, vertegenwoordigers van de landbouw en van natuurorganisaties aanwezig. Het is 5 voor 12 voor wilde planten

Teruggang insecten ernstiger dan verwacht

Voor het eerst is met harde cijfers aangetoond dat in Europa insecten op grote schaal aan het verdwijnen zijn. Sinds 1990 is de hoeveelheid met meer dan 75 procent afgenomen, blijkt uit Duits-Nederlands onderzoek. Er zijn sterke aanwijzingen dat nieuwe bestrijdingsmiddelen uit de landbouw een belangrijke rol spelen bij de teruggang van álle soorten vliegende insecten.

Uitnodiging Manifestatie Heel Drenthe Zoemt

Naar een biodivers agrarisch landschap Vrijdag 17 november 10.00 – 12.30 uur Provinciehuis Drenthe, Westerbrink 1 Assen Het agrarisch landschap in Drenthe vormt een belangrijk leefgebied voor verschillende planten en diersoorten. Het afgelopen jaar is er in Drenthe aandacht voor deze biodiversiteit van de bermen en het boerenland gekomen. Provinciale Staten hebben unaniem de motie

Bloeiend Benneveld: Bermbeheer op z’n best

De klepelmaaier: Een beeld dat menig plant, dier en ecoloog de stuipen op het lijf jaagt. Deze verrijkende maaitechniek die ‘klepelen’ wordt genoemd zorgt op veel plekken een achteruitgang van soorten in bermen. In Benneveld is dat vanaf 2017 verleden tijd. Door ecologisch maaibeleid en het afvoeren van maaisel verschraalt de berm. Er ontstaat meer

Zet de bij op de kaart

De kranten staan er vol van: het gaat niet goed met de bij. Zowel de achteruitgang van de wilde bijen als de sterfte van volken van de honingbij zijn zorgwekkend. Om hier aandacht voor te vragen en de wilde bij een steuntje in de rug te geven, is het landelijke project Nederland Zoemt gestart. Dit project heeft als

Miljoenen extra voor natuurbeheer boeren

Het kabinet gaat 20 miljoen euro per jaar extra vrijmaken om boeren die in natuurbehoud willen investeren te ondersteunen. Er gaat nu jaarlijks 60 miljoen euro naar agrarisch natuurbeheer. Een toename dus van maar liefst 30%. Met het geld kunnen boeren met agrarisch natuurbeheer de verscheidenheid aan planten- en diersoorten in landbouwgebieden te versterken. Een mooie opsteker.

“Heel Drenthe Ziet”

Zoals jullie inmiddels weten zetten wij met Heel Drenthe Zoemt elke maand een soort in de spotlight die voorkomt in berm en boerenland van Drenthe. Een soort die je met onze handige tips zelf kunt vinden en melden op www.soortenkaartdrenthe.nl. Wat je misschien nog niet weet, is dat IVN Westerveld deze maand (en uiterlijk tot

Symposium “Bijen, bermen, biodiversiteit”

Op 9 en 10 juni organiseerde IVN Westerveld het symposium “Bijen, bermen, biodiversiteit”. Met dit tweedaagse evenement wil IVN de achteruitgang van de bij in Drenthe onder de aandacht brengen en draagvlak creëren onder bestuurders. Het symposium is dit weekend dan ook niet alleen bezocht door geïnteresseerden en leden, maar ook door vertegenwoordigers van gemeenten, provincie

Motie boerenlandvlinders unaniem aangenomen

Aanleiding Iedereen die nauw betrokken is bij Heel Drenthe Zoemt weet dat er ook een keerzijde is aan het landelijk schoon dat we regelmatig met jullie delen: het gaat met lang niet alle soorten even goed. Met onze soort van de maand, het Icarusblauwtje, gaat het wél goed. Dat is mooi en dat delen we

IVN geeft vlinders de ruimte

Het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) in Aa en Hunze geeft vlinders vanaf dit jaar ruimte ruimte met een vlinderkamp in Gieten. Het is de bedoeling dat niet alleen vlinders, maar ook tal van andere kleine soorten die in zo’n ecosysteem voor komen hier gaan floreren. Het terrein is voor iedereen toegankelijk en is

Ecologisch bermbeheer rond Benneveld

Zaterdag 15 april 2017 is het ecologisch bermbeheer rond Benneveld officieel van start gegaan. Wethouder Jeroen Huizing van de gemeente Coevorden en inwoners van Benneveld hebben een bermtraject ingezaaid met een inheems Drents kruidenmengsel. Dit symboliseerde de samenwerking tussen de gemeente Coevorden en haar inwoners. Het project is mogelijk gemaakt door een subsidie van de

Interview met IVN Westerveld

In januari 2017 bestaat IVN Westerveld 25 jaar. In dit jubileumjaar vragen zij aandacht voor de bedreigde positie van alle soorten bijen, wilde bijen, hommels en de honingbij. Ter ere van het jubileum houden zij een tweedaags symposium ‘Bijen, bermen en biodiversiteit’ op 9 en 10 juni. Voor de rubriek Zie! van de Ziezo! (maart 2017) worden

Bloeiend Benneveld

Op 15 april a.s. gaan inwoners van Benneveld een berm langs de Bennevelderstraat inzaaien met Drentse zaadmengsels. Dit vormt de officiële start van het project Bloeiend Benneveld dat zich richt op een meer ecologisch beheer van bermen rond Benneveld. Op dit moment beheert de gemeente alle bermen rond Benneveld op de traditionele wijze door te

Bijen zijn de schakel tussen natuur en landbouw

In de Volkskrant van 31 januari onderbouwde Frank Berendse zijn visie op de nodige transitie in de landbouw. In dit artikel betogen wij dat bijen in deze transitie een centrale rol spelen. Voorafgaand aan de voedseltop, tijdens het event bijenstrategie, constateerden bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties dat wilde bijen, vlinders en andere insecten een economisch

‘Tuin voor bijen en vlinders’ trofeewinnaar Kern met Pit 2016

Tijdens een feestelijke dag in het Atlas Theater is op zaterdag 21 januari door de wethouders Jisse Otter van Emmen en Dennis Bouwman van Midden Drenthe de provinciale Kern met Pit-trofee uitgereikt aan de ‘Tuin voor bijen en vlinders’ uit het buurtschap Holthe, Lieving en Makkum.   Het project in Holthe wist niet alleen stemmen

IVN Westerveld een symposium over bijen, bermen en biodiversiteit

Op 9 en 10 juni 2017 organiseert IVN Westerveld een symposium over bijen, bermen en biodiversiteit. Zonder het werk van hommels, wilde bijen en honingbijen zouden groente en fruit van ons menu verdwijnen. Hommels, wilde bijen en honingbijen zijn voor ons van levensbelang. Maar het gaat slecht met de bijen, hommels en andere bestuivers. Een van de

Gifvrije tuin beter voor de bij

Het Drentse water is vervuild met bestrijdingsmiddelen. Vervuild water vormt een bedreiging voor onze drinkwatervoorziening en voor de natuur. De Natuur en Milieufederatie Drenthe maakt zich sterk voor verbetering van de waterkwaliteit in Drenthe. Wij vragen aandacht voor een vermindering van het gebruik van bestrijdingsmiddelen. Particulieren kunnen daaraan bijdragen door geen gebruik meer te maken

Flink aandeel opbrengst appels en blauwe bessen te danken aan wilde bijen

Wilde bijen spelen een belangrijke rol bij de productie van appels en blauwe bessen. Hun bijdrage bedraagt jaarlijks duizenden euro’s per hectare. Dat blijkt uit een onderzoek dat het ministerie van Economische Zaken heeft laten uitvoeren. Alleen al voor de Elstar-appel is de bijdrage die wilde bijen leveren voor heel Nederland goed voor een opbrengst

Beter groenbeheer voor de bijen

Drentse gemeenten kunnen de leefomstandigheden van de wilde bij verbeteren. Door bermen en openbaar groen minder te maaien en in te zaaien met wilde bloemen, ontstaan er meer plekken waar de bij voedsel kan halen. Daarnaast kunnen ze zorgen voor meer nestgelegenheid, bijvoorbeeld door dood hout in parken te laten liggen of kale zandige plekken

Nieuw: Drentse zaadmengsels

Er is steeds meer aandacht voor het voortbestaan van (bedreigde) insecten zoals veel vlinder- en bijensoorten. Onder andere door het inzaaien van bloemrijke akkers en weilanden draagt men bij aan het voortbestaan van deze soorten. Vanaf nu kunnen grondeigenaren ook op maat gemaakte Drentse zaadmengsels gaan zaaien. Met deze Drentse mengsels wil Landschapsbeheer Drenthe het

Neonicotinoïden zeer schadelijk voor bijen, vlinders en zweefvliegen

Neonicotinoïden zijn nog schadelijker dan gedacht. Wilde bijen, vlinders en zweefvliegen zijn erg kwetsbaar voor een kleine dosis van deze insectendodende bestrijdingsmiddelen. Ook zijn negatieve effecten op insectenetende vogels aangetoond. Dit blijkt uit een rapport van internationale wetenschappers. Al eerder werden neonicotinoïden verantwoordelijk gehouden voor de massale sterfte onder honingbijen. Mede daarom heeft de Europese